Rozmowa rekrutacyjna – 80 najczęściej zadawanych pytań 

Blog (5)
0

Ogólnie rzecz biorąc, rozmowy kwalifikacyjne podążają określoną ścieżką.
Rekruter zaczyna zadawać podstawowe pytania dotyczące Twojej kariery, potem Twojej osoby (cechy, motywacja), a następnie do pytań behawioralnych, które są znacznie trudniejsze. 

 1. Pytania o doświadczenie zawodowe 
 2. Pytania dotyczące cech osobowych i motywacji  
 3. Pytania behawioralne  / kompetencyjne 
 4. Pytania podsumowujące 

Uwaga: zauważysz, że niektóre pytania są podobne.  

 

1. Pytania o doświadczenie zawodowe 

Ten rodzaj pytań dostarcza informacji o dotychczasowym doświadczeniu, wykształceniu  oraz posiadanych kwalifikacjach zawodowych.  

Wprowadzenie 
 • Proszę o opowiedzenie mi o sobie. (link) 
 • Proszę się przedstawić.  
Historia pracy – doświadczenie – biografia 
 • Chciałbym usłyszeć więcej na temat przebiegu Pana/i kariery. 
 • Proszę przeprowadzić mnie przez swoje CV. 
 • Proszę o opowiedzenie mi o swoim doświadczeniu zawodowym . 
 • Jakie ma Pan/i doświadczenie w tej dziedzinie?  
Umiejętności zawodowe 
 • Jaki był zakres Pana/i odpowiedzialności na poprzednim stanowisku? 
 • Jak wyglądał Pana/i typowy dzień pracy? 
 • Jakie miał Pan/i miała wyniki w poprzedniej pracy? 
 • Jakie posiada Pan/i umiejętności?  
Obecna sytuacja na rynku pracy 
 • Jakie są przyczyny zakończenia współpracy z poprzednim pracodawcą? 
 • Dlaczego chce Pan/i zmienić swoją pracę?  
 • Co jest powodem zwolnienia Pana/i z pracy? 

 

 

2. Pytania dotyczące cech osobowych i motywacji  

W drugiej kolejności rekruter bądź pracodawca zazwyczaj zadają pytania pozwalające na poznanie Twojej samooceny, opinii na temat mocnych i słabych stron, preferencji, motywacji oraz planów zawodowych. 

Motywacja do pracy w tej firmie i w tej roli 
 • Dlaczego chce Pan/i pracować dla naszej firmy?  (link) 
 • Dlaczego jest Pan/i zainteresowany tą pracą?  
 • Dlaczego chce Pan/i pracować w tej branży? 
 • Dlaczego Pan/i stara się o to stanowisko?  
 • Dlaczego zdecydował/a się Pan/i aplikować na stanowisko … ? 
 • Jakie inne oferty pracy Pan/i rozważał/a? 
 • Czy uczestniczy Pan/i także w innych procesach rekrutacyjnych? 
 • Co Pan/i wie o naszej firmie?  
 • Jak ocenia Pan/i perspektywy branży, w której funkcjonuje nasza firma? 

 

Oczekiwania dotyczące pracy 
 • Jakich wyzwań szuka Pan/i na tym stanowisku?   
 • Jakie są Pana/i oczekiwania związane z pracą?  
 • Czego chce się Pan/i u nas nauczyć? 
 • Dlaczego uważa Pan/i, że ta praca będzie lepsza od poprzedniej? 

 

Kultura pracy i organizacji 
 • Jaki jest Pana/i ideał kultury korporacyjnej? 
 • Czym cechuje się Pana/i wymarzony pracodawca? 
 • Proszę opisać firmę, w której na pewno nie chciałby Pan/i  pracować. 
 • Jakie ma dla Pana/i znaczenie równowaga między życiem zawodowym a prywatnym?  Jak rozumie Pan/i pojęcie work-life balance? 

 

Wynagrodzenie 
 • Jakie są Pana/i oczekiwania dotyczące wynagrodzenia?  
 • Jakie są Pana/i oczekiwania płacowe?   
 • Czy woli Pan/i system prowizyjny, czy stałą pensję? 
 • Jaka jest minimalna kwota podstawy wynagrodzenia, poniżej której nie podjąłby Pan/i  pracy? 

 

Wybór kariery i cele kariery 
 • Dlaczego Pan/i wybrał/a taką karierę zawodową?  
 • Gdzie Pan/i widzi się za 5 lat/10 lat?  
 • Proszę skonkretyzować swoje plany zawodowe. 
 • Jak planuje Pan/i osiągnąć swoje cele zawodowe?  
 • Jakie stanowisko chciał(a)by Pan/i zająć za kilka lat? 

 

Sukces zawodowy 
 • Czy uważa się Pan/i za osobę sukcesu?  
 • Jaka jest Pana/i definicja sukcesu zawodowego?  
 • Jakie jest Pana/i największe osiągnięcie?  
 • Proszę wymienić swoje największe sukcesy zawodowe. 

 

Motywacja ogólna i zainteresowania 
 • Proszę opisać idealną pracę. 
 • Proszę o opowiedzenie mi o swojej wymarzonej pracy.  
 • Co Pan/i lubi najbardziej w swojej pracy, a co najmniej?  
 • Co Pana/i motywuje?  
 • Co Pana/i inspiruje? Co wpłynęło na Pana/nią najbardziej?    
 • Czym się Pan/i interesuje?  
 • Jakie są Pana/i hobby i zainteresowania?  

 

Cechy osobowości – samoocena 
 • Proszę opisać się w trzech słowach.  
 • Jak opisał/a/by Pan/i swoją osobowość?  
 • Proszę podać  mi przykłady swoich mocnych i słabych stron.   
 • Jaka jest Pana/i największa słabość? (link) 
 • Co jest Pana/i najsilniejszą stroną?  

 

Relacje 
 • Jak opisaliby Pana/i przyjaciele i koledzy?  
 • Jak by Pan/i opisał/a swojego szefa?  
 • Co sądzi Pan/i o poprzednim szefie? Jakie były jego zalety i wady? 
 • Jak wyglądają Pana/i relacje ze współpracownikami?  
 • Z jakimi ludźmi chciałby/aby Pan/i pracować? 
 • Jaką ma Pan/i opinię o swoim poprzednim zespole? 
 • Jakiej cechy nie zaakceptował/a/by Pan/i u przełożonego? 
 • Z jakimi osobami pracuje się Panu/i najlepiej? 
 • Jakie obowiązki woli Pan/i wykonywać samodzielnie, a jakie zespołowo? 

 

 

3. Pytania behawioralne 

Pytania behawioralne stanowią grupę pytań często stosowanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Pytania te dotyczą zwykle sytuacji istotnych dla osiągania dobrych efektów na danym stanowisku, ponieważ dotychczasowe wyniki w konkretnych sytuacjach najtrafniej przewidują … przyszłe wyniki kandydata. Dlatego pytania zadawane w wywiadzie behawioralnym są pytaniami dociekliwymi. 

 • Jaki był największy Pana/i sukces zawodowy? Proszę opowiedzieć jak został osiągnięty. 
 • Proszę opowiedzieć o najtrudniejszej dla Pana/i sytuacji zawodowej. 
 • Jaka była największa Pana/i porażka zawodowa? Proszę opisać tą sytuację. 
 • Proszę opowiedzieć nam o sytuacji, która była dla Pana/i szczególnie stresująca i jak Pan/i sobie z nią poradził/a? 
 • Proszę opowiedzieć o sytuacji, w której musiał/a Pan/i błyskawicznie podjąć decyzję. 
 • Jaka decyzja była dla Pana/i najtrudniejsze w ciągu ostatnich 2 lat? Jak do tego doszło? 
 • Proszę nam powiedzieć, jaką rolę zazwyczaj przyjmuje Pan/i w czasie pracy zespołowej. 
 • Proszę opowiedzieć o sytuacji, w której miał/a Pan/i konflikt z kolegami lub przełożonym. 
 • Proszę opowiedzieć o sytuacji, w której rozwiązał/a Pan/i trudny problem w sposób innowacyjny/kreatywny. 
 • Proszę opowiedzieć nam o sytuacji, w której nie był/a Pan/i w stanie dotrzymać umówionego terminu. Co Pan/i zrobił/a? 
 • Proszę przypomnieć sobie sytuację, w której musiał/a Pan/i / wykonać zadanie pomimo dużego stresu, który temu towarzyszył. 

 

 

4. Pytania końcowe – podsumowujące 

 • Dlaczego powinniśmy Pana/nią zatrudnić?  (link) 
 • Dlaczego jest Pan/i najlepszym kandydatem na to stanowisko?  
 • Co może wniesie Pan/i do firmy?  
 • Czym różni się Pan/i od innych kandydatów? Co czyni Pana/ią wyjątkowym?  
 • Dlaczego Pan/i kwalifikuje się na to stanowisko?  

 

Related Blogs

Podziel się z nami swoją opinią