Praca po budownictwie – perspektywy i zarobki

Blog (1)
0

Wybór zawodu to odpowiedzialna decyzja, która może rzutować na całe życie. I choć możliwość przekwalifikowania się i zmiany ścieżki kariery jest praktykowana coraz częściej, osoby stojące przed wyborem kierunku studiów, chcą w sposób świadomy podjąć tą decyzję. Ze względu na niedobór specjalistów, uwagę przykuwają studia techniczne, dające możliwość zdobycia konkretnego fachu. Tak jest z pracą w branży budowlanej. Jakie perspektywy stwarza praca po budownictwie? W jakich zawodach można znaleźć zatrudnienie? Jakich zarobków można się spodziewać? 

 

Budownictwo to kierunek studiów, który cieszy się dużym zainteresowaniem. Są to studia techniczne, które stwarzają możliwość zdobycia konkretnej specjalizacji. Rynek pracy wydaje się być nasycony osobami o ogólnym zakresie kompetencji. Brakuje natomiast specjalistów, na których popyt od lat nie słabnie. Pomimo, że obecnie sytuacja w branży budowlanej jest bardzo trudna ze względu na rosnące ceny i ograniczoną dostępność materiałów, inwestycje są wciąż realizowane i zwyczajnie brakuje rąk do pracy. Z tego też względu, praca po budownictwie jest coraz wyżej ceniona. 

 

Praca po budownictwie – od czego zacząć? 

Biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na specjalistów i coraz bardziej atrakcyjne zarobki, warto rozważyć pracę w branży budowlanej. Potrzebny tu będzie jednak zmysł techniczny. Kierunek studiów bogaty jest w przedmioty, ukierunkowane na rozwijanie umiejętności analitycznych i przestrzennych. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu materiałów budowlanych, projektowania obiektów oraz organizowania procesów budowlanych. Na budownictwie najlepiej odnajdują się osoby, które przejawiają zainteresowania w takich przedmiotach jak matematyka, fizyka, chemia oraz geografia. Przydaje się również znajomość języków obcych, gdyż to stwarza dodatkowe możliwości odbycia praktyk czy zdobycia pracy za granicą. Wśród najczęściej wybieranych uczelni jest Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Politechnika Gdańska. Studenci budownictwa doceniają te uczelnie przede wszystkim za innowacyjność i efektywność naukową.  

Studia kończy się zwykle z tytułem inżyniera lub magistra inżyniera. Aby móc wykonywać zawód, konieczne jest odbycie praktyk w biurze projektowym i na budowie. Następnie konieczne jest przystąpienie do egzaminu przed Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Dopiero zdobycie pełnych uprawnień jest przepustką do podjęcia samodzielnej pracy, np. w charakterze inżyniera budownictwa. 

 

Specjalizacja w branży budowlanej 

Już w trakcie studiów obierana jest specjalizacja, która ma wpływ na charakter pracy i potencjalne zarobki. Wśród najczęściej wybieranych ścieżek znajduje się inżynieria lądowa, budownictwo mieszkaniowe, budowa dróg i mostów, inżyniera wodna czy zarządzanie inwestycjami 

Od wybranej specjalizacji zależy, gdzie dana osoba znajdzie pracę. Możliwości są bardzo szerokie. Absolwenci kierunku studiów budowlanych mogą pracować w biurze projektowym, przy budowie obiektów wodnych i lądowych, czy w nadzorze budowlanym. 

Coraz większą popularnością i zainteresowaniem cieszy się praca w budownictwie przemysłowym. Jest to obszar, który daje szerokie możliwości rozwoju przy budowie innowacyjnych zakładów produkcyjnych, a tym samym bycia na bieżąco z najbardziej nowoczesnymi technologiami.  

Najczęściej wybieranym zawodem w branży budowlanej jest inżynier budowy, do zadań którego należy nadzór nad postępem robót budowlanych oraz zarządzanie zespołem. Inżynier budownictwa ma również możliwość sporządzania ekspertyz oraz prowadzenia doradztwa (np. w zakresie doboru materiałów budowlanych). Dużą popularnością cieszy się również bardziej statyczna praca w biurze projektowym. 

 

Zarobki w branży budowlanej 

Dla absolwentów studiów budowlanych pierwsze zarobki nie prezentują się zbyt różowo. Jest to związane m.in. z ograniczoną liczbą inwestycji realizowanych w Polsce. Dla osób otwartych na wyjazdy, rozwiązaniem jest szukanie pracy zagranicą, co daje szansę zdobycia cennego doświadczenia i lepszych zarobków. 

Ponieważ popyt na kompetencje techniczne jednak wciąż rośnie, zarobki w branży budowlanej zmieniają się na korzyść pracowników. Oczywiście wszystko zależy od wielu czynników, w tym: 

  • specjalizacji; 
  • posiadania pełni uprawnień; 
  • liczby lat doświadczenia; 
  • znajomości języków obcych; 
  • profilu pracodawcy i budżetu danej inwestycji.  

Podobnie jak w innych branżach, więcej zarabiają osoby na stanowiskach kierowniczych. W zależności od czynników wskazanych powyżej, zarobki na stanowisku kierowniczym mogą wahać się od 4, nawet do 12 tys. PLN na miesiąc. Te największe zarobki zdarzają się jednak rzadko i mogą liczyć na nie osoby ze znajomością języków obcych, które mogą pochwalić się doświadczeniem zdobytym przy zagranicznych inwestycjach.  

 

Praca po budownictwie – dla kogo? 

Z informacji zawartych powyżej wyłania się już wniosek, że praca w branży budowlanej nie jest dla każdego. Przede wszystkim liczy się zmysł techniczny, gotowość do częstych wyjazdów i pracy w terenie. Liczą się też pewne predyspozycje i cechy charakteru. Przede wszystkim przydaje się wytrwałość, elastyczność, umiejętności interpersonalne, odporność na stres i radzenie sobie z przeciwnościami losu. Praca po budownictwie wymaga też ciągłego uczenia się i poznawania najnowszych trendów w zakresie stosowanych technologii prowadzenia robót budowlanych oraz materiałów.    

Related Blogs

Podziel się z nami swoją opinią