Czym zajmuje się firma konsultingowa? 

Blog (12)
0

 

Z jednej strony wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowane kadry, z drugiej rosnące oczekiwania pracowników względem pracodawców sprawia, że firmy stają przed ogromnym wyzwaniem w zakresie rekrutacji i utrzymania personelu. Trudności te są o tyle niebezpieczne, że mogą zagrozić płynności operacyjnej. Zarządy firm są więc coraz bardziej świadome, że to ludzie decydują o sukcesie organizacji i coraz większą uwagę kierują na efektywne ułożenie procesów HR. Profesjonalnego wsparcia w tym zakresie szukają u firm konsultingowych. Czym jest firma doradcza w obszarze HR? Jakiego rodzaju usługi konsultingowe oferuje? Czym kierować się przy wyborze agencji konsultingowej? 

 

Najbardziej popularną usługą konsultingową jest rekrutacja. To jednak wycinek tego, co jest potrzebne, aby budować wartość firmy na bazie kapitału ludzkiego. Przestrzeń do wsparcia agencji konsultingowej zaczyna się dużo wcześniej, na etapie diagnozy potrzeb i na pewno nie kończy się na selekcji kandydata. Aby efektywnie zarządzać kadrami konieczny jest onboarding, opracowanie ścieżki kariery, system motywacyjny, program ocen i wiele innych procesów, dzięki którym pracownicy będą zintegrowani z wartościami pracodawcy. Wyzwania rynku pracy i trendy w obszarze zatrudnienia sprawiają, że potencjalne pole do współpracy z firmą konsultingową jest naprawdę szerokie. 

 

Firma konsultingowa w obszarze HR 

Consulting to udzielanie profesjonalnych i fachowych porad w wybranym obszarze działalności gospodarczej przez wyspecjalizowany podmiot. Rynek usług konsultingowych jest bardzo szeroki. Firmy korzystają ze wsparcia firm doradczych w obszarze usług księgowych, podatków, transakcji, pozyskiwania funduszy na rozwój przedsiębiorstwa i wiele innych.  

Zapotrzebowanie na usługi doradcze wynika przede wszystkim z dynamicznie zmieniających się regulacji prawnych i braku możliwości zebrania w firmie ekspertów we wszystkich dziedzinach. Przewagą firm konsultingowych jest wąska specjalizacja, wiedza ekspercka i bycie na bieżąco nie tylko z przepisami prawnymi, ale też trendami i najlepszymi praktykami. Organizacje sięgają po wsparcie takich agencji, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie biznesu, ale też dążąc do zwiększenia efektywności 

Po wsparcie agencji specjalizujących się w doradztwie HR sięgają organizacje, które chcą budować swoją konkurencyjność na bazie kapitału ludzkiego. Zapotrzebowanie na doradztwo personalne rośnie wraz ze zmianą nastawienia do pracowników i potrzeby stworzenia im takich warunków, w których będą zmotywowani do aktywnego działania na sukces firmy.  

 

Przegląd usług konsultingowych 

Portfolio usług konsultingowych w obszarze HR jest bardzo szerokie, począwszy od identyfikacji potrzeb, poprzez zaproponowanie efektywnych działań, po ich wdrożenie. Oto w czym może pomóc firma doradcza. 

 

Strategia HR 

Firma doradcza wspiera w zmapowaniu celów biznesowych z potrzebami w zakresie kapitału ludzkiego. Strategia HR nie jest usługą, po którą firmy sięgają najczęściej. W praktyce jest to niezwykle istotny punkt budowania struktury organizacyjnej, określenia potrzeb rekrutacyjnych oraz stworzenia warunków, umożliwiających utrzymanie talentów w firmie. Strategia HR to tak naprawdę klucz do optymalnego zarządzania zasobami ludzkimi, z uwzględnieniem misji i celów przedsiębiorstwa.  

 

Rekrutacja 

Wsparcie w pośrednictwie pracy to najczęstsza usługa oferowana przez agencje. W zależności od oferty, usługa taka może obejmować nie tylko selekcję kandydatów, ale również określenie potrzeb rekrutacyjnych, jak również onboarding nowego pracownika. 

Usługa ta nie traci na popularności. Firma specjalizująca się w rekrutacji ma możliwość dotarcia do dużo większej liczby potencjalnych kandydatów, jak również ma do dyspozycji szereg narzędzi przydatnych na etapie selekcji (np. w zakresie badania kompetencji czy weryfikacji doświadczenia zawodowego). Dzięki temu, szanse na pomyślne zakończenie procesu rosną. 

 

Doradztwo personalne 

Co do zasady, doradztwo personalne ma na celu zwiększenie efektywności procesów HR w firmie. Agencje konsultingowe oferują usługi szyte na miarę potrzeb, które mogą dotyczyć między innymi: 

  • systemów oceny pracowników; 
  • systemów motywacyjnych; 
  • rozwoju talentów
  • onboardingu; 
  • ścieżki kariery; 
  • macierzy kompetencji;
  • employer brandingu. 

 

Tak jak na początku działalności firmy, strategia HR i rekrutacja kluczowych członków zespołu jest priorytetem, tak wraz ze zwiększaniem skali biznesu, procesy HR mogą okazać się akceleratorem lub hamulcem wzrostu. Dlatego tak ważne jest sięgnięcie w odpowiednim czasie po profesjonalne wsparcie.  

Przewagą agencji konsultingowej jest w tym przypadku doskonała znajomość rynku pracy, w tym trendów i najlepszych praktyk. Taka wiedza pozwala na oferowanie rozwiązań, które umożliwią stworzenie konkurencyjnych warunków pracy, a tym samym zwiększą efektywność zarządzania zasobami ludzkimi 

 

Coaching i szkolenia 

Firmy konsultingowe wspierają też w procesach szkoleniowych. Z jednej strony pomagają określić potrzeby szkoleniowe, z drugiej dysponują odpowiednimi zasobami, aby te potrzeby zaspokoić. Dotyczy to przede wszystkim coachingu osób na stanowiskach menedżerskich, jak również podnoszenia kompetencji miękkich w zespole. 

 

Jak wybrać firmę doradczą? 

Oferta firm doradczych w zakresie HR jest stosunkowo młoda na rynku usług konsultingowych. Niemniej jednak wybór agencji jest dość szeroki.  

Aby dokonać właściwego wyboru, należy zacząć od identyfikacji potrzeb, tj. określić czy szukamy wsparcia w zakresie rekrutacji, stworzenia systemu motywacyjnego, a może szkoleń dla pracowników. To będzie determinowało jakiego partnera szukamy. Są agencje, które działają kompleksowo. Są również takie, które ograniczają się do jednego rodzaju usług i specjalizują się przykładowo tylko w rekrutacji.  

Wybierając firmę konsultingową należy zapoznać się z referencjami i przykładami zrealizowanych projektów. Niezwykle ważne jest doświadczenie w wybranym sektorze. Nie bez powodu na rynku pojawiają się agencje, które obsługują klientów przykładowo tylko w branży informatycznej albo budowlanej. Wąska specjalizacja to dowód na to, że firma doskonale rozumie realia branży, w związku z czym oferowane usługi będą dostosowane do rzeczywistych potrzeb klienta.  

 

 

Related Blogs

Podziel się z nami swoją opinią