Quiet quitting – nowe pojęcie, opisujące dobrze znany problem na rynku pracy  

Blog (1)
0

Czujesz satysfakcję z wykonywanej pracy i chętnie realizujesz dodatkowe zadania? Nie wszyscy pracownicy wyznają takie wartości. Coraz częściej na rynku pracy pojawia się określenie quiet quitting, określające nowe podejście do pracy. Czym jest quiet quitting? Odpowiedź na to pytanie i na inne kwestie znajdziesz w naszym dzisiejszym artykule. 

Czym jest quiet quitting?  

Jednym z czynników kształtujących rynek pracy jest sam pracownik. Potwierdzeniem tej tezy jest nowe pojęcie – quiet quitting. Określenie ściśle odnosi się do postawy zawodowej, w której pracownik nie wykracza poza swój podstawowy zakres obowiązków. Swoją pracę traktuje jedynie jako powinność życiową, przynoszącą dochód, a nie jako szansę na rozwój.  

W odróżnieniu od chwilowego zniechęcenia do swojej pracy, będącego wynikiem trudnego okresu w pracy, quiet quitting utrzymuje się długotrwale. Zachowania wpisujące się w omawiane zjawisko, mogą być realizowane przez pracownika na każdym rynku pracy bez względu na specyfikę stanowiska.  

W quiet quitting dochodzi do przewartościowania życia. Najważniejszymi wartościami staje się czas prywatny po pracy, natomiast praca zostaje uprzedmiotowiona. Ambicje zawodowe czy satysfakcja z wykonywania zawodu – takie wartości schodzą na drugi plan. 

Rozwój firm, technologii i dalszy postęp cywilizacyjny jest determinowany przez kreatywnych i pełnych wizji pracowników. Jakby wbrew temu, coraz więcej osób stosuje postawę quiet quitting, która bezpośrednio może rzutować na wyniki sprzedażowe czy jakość usług poszczególnych struktur w firmach.  

Z uwagi na zakres oddziaływania i intensywność na rynku pracy, obecnie quiet quitting stanowi poważne wyzwanie dla managerów i dyrektorów, chcących tworzyć zespoły niezwykle ambitne, które realizują zadania z pełnym zaangażowaniem.  

Co spowodowało wykształcenie zjawiska quiet quitting? 

Na rynku pracy nie brakuje osób, które nie wychodzą poza obszar swoich podstawowych obowiązków zawodowych. Jednak z uwagi na to, że coraz więcej pracowników stosuje założenia quiet quitting, rynek pracy mierzy się z zupełnie nowym problemem, którego konsekwencje wciąż jeszcze są badane.   

Narastające zjawisko traktowania obowiązków zawodowych w sposób minimalny oraz określenie takiego podejścia pod nazwą quiet quitting, sprawiło, że firmy badające zachowania na rynku pracy, zaczęły szukać genezy jego powstania.  

Badanie rynku oraz powiązanie kilku faktów pozwoliło powiązać powstanie nowego pojęcia m.in. ze zmianami na rynku pracy powstałymi przez 2-letnią pandemię wywołaną wirusem Covid-19.  

Doświadczeni specjaliści z branży HR wskazują, że bodźcem do powstania nowego pojęcia była praca zdalna, która masowo została wprowadzona przez pracodawców z całego świata przez sytuację epidemiologiczną.  

Oczywiście home office to określenie dobrze znane na rynku pracy, jednak nigdy wcześniej taki model pracy nie był realizowany w takich rozmiarach z taką intensywnością.  

W efekcie nastąpiło rozmycie granicy między stanowiskiem pracy a strefą prywatną. Pracownik wykonywał obowiązki zawodowe w swoim domu, często dłużej niż powinien. To z kolei często powodowało obniżenie lub całkowite zniknięcie satysfakcji zawodowej.  

Bodźcem, który przyczynił się do powstania Quiet quitting jest również generacja Z, która podczas pandemii również borykała się z negatywnym skutkiem realizowania obowiązków w trybie zdalnym.  

Określenie nawiązuje do pracowników młodych (urodzonych po 1995 r), podchodzących do pracy w sposób pragmatyczny. Osoby reprezentujące wspomniane pokolenie traktują pracę jako jeden z elementów swojego życia, bez szczególnego przywiązania. Głównym celem takiego podejścia do pracy jest chęć zachowania harmonii między pracą a życiem prywatnym (ang. work-life balance). 

Podsumowując, kumulacja negatywnych skutków pandemii, a także odmienne przestrzegania aspektu pracy przez pracowników generacji Z, spowodowała według wielu specjalistów wykształcenie się zjawiska quiet quitting.  

Quiet quitting jako wyzwanie w strukturach firm 

Jeszcze kilka lat temu dyrektorzy i kierownicy mogli liczyć na odpowiedzialność zawodową i automotywację swoich pracowników. Obecnie rynek pracy składa się z osób mających nieco odmienne podejście do pracy i zmagających się nadal ze skutkami pandemii.  

W związku z powyższym osoby na wysokich stanowiskach kierowniczych muszą dbać o stałe podtrzymywanie ambicji zawodowych wśród osób zatrudnionych. Chwilowe uśpienie może spowodować zahamowanie celów rozwojowych firmy w długiej perspektywie czasu.  

Zjawisko quiet quitting jest szczególnie trudnym zagadnieniem na rynku pracy, ponieważ może wystąpić w każdej firmie. Dlatego liderzy zespołów, a także dyrektorzy firm powinni bez ustanku podtrzymywać ekscytację zawodową za pomocą odpowiednich technik i narzędzi.  

Co więcej, osoby zarządzające pracownikami muszą jasno komunikować wartości firmy, słuchać pracowników, inspirować i zachęcać do większego zaangażowania osoby, które w jakimś stopniu przejawiają quiet quitting.  

Dobrym sposobem pozwalającym wyeliminować ryzyko quiet quitting w strukturach firmy jest zatrudnienie nowych pracowników, którzy deklarują zaangażowanie w pracy, często wiążące się z poszerzeniem pierwotnych obowiązków zawodowych.  

Chcąc wykluczyć ryzyko powstania  lub zahamować quiet quitting wśród pracowników, warto nawiązać współpracę z firmą konsultingową realizującą usługi z zakresu rekrutacji, coachingu, doradztwa kariery, oceny pracowników, wdrażania systemów motywacyjnych i szkoleń poprawiających umiejętności, dzięki którym pracownicy chętniej powiększy swój zakres obowiązków. 

Takie działania możesz z łatwością wdrożyć z firmą Landoor Consulting. Współpracując z nami Twoi pracownicy, będą chętniej się angażować. Skontaktuj się z nami – wspólnie wybierzemy najlepsze działania dla Twojej firmy. 

Podziel się z nami swoją opinią