Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób możemy w Landoor Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Klimczaka 17/107 , 02-797 Warszawa (‘LANDOOR CONSULTING’) może zbierać, przechowywać i wykorzystywać informacje o Tobie, kiedy wchodzisz w interakcję z naszą stroną internetową https://www.landoor.pl/, https://www.landoor.pl/ („nasza strona internetowa”) i gdzie w inny sposób pozyskujemy lub zbieramy informacje o Tobie.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018.

Administrator danych:


Landoor Consulting Sp. z o.o.
Klimczaka 17/107
02-797 Warszawa
REGON 140612803
NIP 5213398182
KRS: 0000259448


Dane kontaktowe:
tel. +48 502 786 296
e-mail: kontakt@landoor.pl


Zarząd / Właściciele:
Marcin Maciejewski
Agata Trzewiczyńska

Jak zbieramy lub pozyskujemy informacje o Tobie:


 • kiedy nam je udostępnisz, w tym:
- dane przekazane podczas kontaktowania się z nami przy użyciu tradycyjnej poczty, środków komunikacji elektronicznej lub kontaktu telefonicznego,
- dane wymieniane podczas standardowej współpracy biznesowej i bieżących kontaktów,
- dane zarejestrowane w formularzach kontaktowych na naszej stronie internetowej,
- dane wymieniane za pośrednictwem naszych kanałów społecznościowych,
- dane przesyłane za pośrednictwem naszych narzędzi do składania kandydatur na oferty pracy na naszej stronie internetowej oraz w social mediach (w tym wysłanie CV),
- dane przesyłane przy zapisie do newslettera,

 • dane osobowe lub (częściej) dane firmy zarejestrowane w publicznie dostępnych źródłach, tj. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Rejestracji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), GUS, rejestracji zagranicznej biura,
 • dane zgromadzone w bazie danych podmiotów gospodarczych przygotowanej przez nas w oparciu o publicznie dostępne źródła, np. strony internetowe lub dostarczane przez podmioty rejestrujące dane.
 • przy użyciu plików cookies, podczas gdy korzystasz z naszej strony internetowej.


Podstawa prawna przetwarzania: niezbędna do wykonania zamówień lub podjęcia kroków na żądanie, w celu zawarcia umowy (Art. 6(1)(b) RODO.

Powód, dla którego konieczne jest wykonanie umowy: jeśli Twoja wiadomość dotyczy nas, dostarczając Ci towary lub usługi lub podejmując kroki na Twoje żądanie przed dostarczeniem Ci naszych towarów i usług (na przykład, dostarczając Ci informacji o naszych towarach i usługach), przetworzymy Twoje informacje, aby to zrobić.

Informacje, które gromadzimy/możemy gromadzić:

 • adres IP,
 • informacje z plików cookies,
 • informacje na temat Twojego komputera lub urządzenia (np. typ urządzenia i przeglądarki),
 • informacje o tym, jak korzystasz z naszej strony internetowej, np. które strony przeglądałeś, czas, w którym je przeglądałeś, co klikałeś, lokalizację geograficzną, w której korzystałeś z naszej strony internetowej (w oparciu o Twój adres IP),
 • Twoje dane osobowe na potrzeby procesów rekrutacyjnych:
  • imię,
  • nazwisko,
  • data i miejsce urodzenia,
  • dane kontaktowe (adres e-mailowy, nr telefonu, adres zamieszkania),
  • adres IP,
  • oraz informacje podane przez Kandydata w jego CV (o wykształceniu, o przebiegu kariery zawodowej i doświadczeniu, o kwalifikacjach, o znajomości języków obcych, o rodzaju poszukiwanej pracy oraz inne podane w CV Kandydata).
 • Twoje dane kontaktowe, w tym mogą się zdarzyć:
  • imię i nazwisko,
  • adres (jeśli dotyczy),
  • Twój adres e-mail,
  • Twój nr telefonu,
  • adres strony www, z jakiego się kontaktujesz,
 • nazwa firmy lub biznesu (jeśli dotyczy),
 • siedziba firmy (jeśli dotyczy),
 • numer VAT (jeśli dotyczy),
 • numer KRS (jeśli dotyczy).

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE


W celach administracyjnych i biznesowych (szczególnie w celu skontaktowania się z Tobą) oraz w celu wykonania naszej usługi polegającej na dostarczaniu kandydatom najświeższych informacji o pracodawcach i ofertach pracy oraz umożliwianiu kontaktu z pracodawcami, oraz dostarczeniu pracodawcom kandydatur potencjalnych pracowników.

 • dla umożliwienia kontynuacji współpracy pomiędzy Tobą a LANDOOR CONSULTING,
 • do przesyłania informacji handlowej i marketingowej,
 • do obsługi zapytań i zgłoszeń,
 • do przeprowadzania kampanii reklamowych, w tym kampanii e-mailingowych bądź telefonicznych (nie dotyczy tzw. „natarczywych kampanii reklamowych”),
 • do obsługi procesu reklamacji,
 • dla ewentualnego zawarcia umowy: handlowej, obsługi serwisowej,
 • w zakresie niezbędnym do wykonywania umów, zamówień i zobowiązań,
 • dla realizacji obowiązku prawnego sporządzania i przechowywania dokumentacji w tym księgowej,
 • do potwierdzenia wykonania zobowiązań oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, 
 • do zapewnienia/poprawy jakości działania strony internetowej,
 • do wypełnienia naszego zobowiązania kontraktowego, 
 • w celu analizy użytkowania naszej strony internetowej,
 • jeśli zapisałeś się na naszą listę mailową, aby wysyłać Ci istotne informacje,
 • jeśli zapisałeś się na naszą listę mailową, aby wysyłać Ci nasz newsletter,
 • jeśli zgłosiłeś się na prowadzone przez nas/dla naszych klientów procesy rekrutacyjnych, przetwarzamy Twoje dane w celu dostarczania Ci najświeższych informacji o pracodawcach i umożliwianie kontaktu z pracodawcami w celu przedstawienia ofert pracy. 

W przypadku kandydatów podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do wykonywania usługi oraz umowy. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, usługa dostarczania Ci najświeższych informacji o pracodawcach i umożliwiania kontaktu z pracodawcami nie może być wykonywana, a umowa nie może zostać zawarta i wykonana.

UJAWNIANIE TWOICH INFORMACJI OSOBOM TRZECIM


tylko w zakresie niezbędnym do:

 • obsługi naszych usługodawców, w szczególności pracodawców poszukujących kandydatów do pracy;
 • do realizacji wszelkich umów, które zawieramy z Tobą, w szczególności kandydatem, który zadeklarował chęć udziału w naszych procesach rekrutacyjnych;
 • tam, gdzie jest to wymagane przez prawo lub w celu egzekwowania naszych praw;
 • do obsługi serwerów;
 • do obsługi newslettera;
 • w zakresie stosowania cookies.

TWOJE PRAWA W ODNIESIENIU DO TWOICH INFORMACJI Z ZASTRZEŻENIEM PEWNYCH OGRANICZEŃ 

 • uzyskanie dostępu do swoich informacji i ich użyciu;
 • możliwość poprawienia i/lub uzupełnienia swoich informacji;
 • możliwość usunięcia przez nas Twoich informacji;
 • możliwość ograniczenia wykorzystywania przez nas Twoich informacji;
 • możliwość sprzeciwienia się na wykorzystanie Twoich informacji;
 • wycofanie zgody na wykorzystywanie Twoich informacji - należy pamiętać, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem naszego wykorzystania i przetwarzania Twoich informacji na podstawie zgody przed momentem wycofania zgody.
 • złożenie skargi do organu nadzorczego;
 • otrzymywanie informacji, które nam przekazałeś w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu w komputerowym formacie (np. w pliku CSV) oraz prawo do przekazania tych informacji do innego administratora danych (w tym administratora danych podmiotów zewnętrznych);
 • sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich informacji w określonych celach (w celu uzyskania dalszych informacji, zobacz sekcję poniżej, zatytułowaną “Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych do pewnych celów”).

Zgodnie z Artykułem 77 RODO, masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Twojego miejsca stałego pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia RODO. 


Weryfikacja tożsamości w przypadku żądania dostępu do informacji


Gdy żądasz dostępu do Twoich informacji, jesteśmy zobowiązani przez prawo do podjęcia wszelkich uzasadnionych kroków w celu zweryfikowania Twojej tożsamości, przed zrobieniem tego. 

Środki te mają na celu ochronę Twoich informacji i zmniejszenia ryzyka kradzieży tożsamości, oszustwa tożsamości czy ogólnego nieuprawnionego dostępu do twoich informacji.


 • Wrażliwe/Poufne dane osobowe:  z uwagi na rodzaj usługi możemy gromadzić wybrane informacji, które mogą być uznane za “poufne". Więcej informacji możesz znaleźć w głównej sekcji zatytułowanej “Poufne dane osobowe”.

NASZE DANE


Administratorem danych, w odniesieniu do naszej strony internetowej jest


Landoor Consulting Sp. z o.o.

Klimczaka 17/107

02-797 Warszawa 

REGON 140612803

NIP 5213398182


Możesz skontaktować się z administratorem danych, wysyłają list na adres: Landoor Consulting Sp. z o.o.,Klimczaka 17/107, 02-797 Warszawa/lub wysyłając e-mail na kontakt@landoor.pl.

Możesz skontaktować się z przedstawicielem administratora danych wysyłając wiadomość email na kontakt@landoor.pl.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, skontaktuj się z administratorem danych.


INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY, GDY ODWIEDZASZ NASZĄ STRONĘ 


Zbieramy i wykorzystujemy informacje od użytkowników strony zgodnie z niniejszą sekcją oraz sekcją zatytułowaną Ujawnianie i dodatkowe wykorzystywanie Twoich informacji.


Informacje dziennika serwera WWW

Dane są przechowywane i przetwarzane w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej hostowanej na fizycznym, wydzierżawionym serwerze należącym do renomowanego hostingodawcy:


Home.pl

ul. Zbożowa 4

70-653 Szczecin

NIP: 852-21-03-252

Regon: 811158242

Infolinia: +48 504 502 500


Więcej informacji o polityce prywatności Home.pl tutaj: https://pomoc.home.pl/section/rodo-przetwarzanie-i-ochrona-danych-w-home-pl

Serwery home.pl znajdują się na terenie Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Używamy powyższego serwera również do hostowania naszej strony internetowej, której polityka prywatności jest dostępna tutaj: https://www.landoor.pl/polityka-prywatnosci/

Nasz serwer witryny automatycznie rejestruje adres IP, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej, a także inne informacje na temat Twojej wizyty gromadzone przez pliki cookies, których szczegóły znajdziesz tutaj: https://www.landoor.pl/polityka-cookies/

Wiadomości wysyłane do nas za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego i wszelka korespondencja e-mailowa będą przechowywane w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Wykorzystanie informacji z logów serwera witryny do celów bezpieczeństwa IT.

Na bieżąco stosujemy zaradcze środki techniczne i organizacyjne, mające na celu zabezpieczenie zapisywanych przez nas danych, na wypadek przypadkowych lub umyślnych manipulacji tymi danymi, ich utraty, zniszczenia lub dostępu do nich osób nieuprawnionych. Stosowane przez nas środki bezpieczeństwa są stale optymalizowanie zgodnie z rozwojem technologicznym.

Gromadzimy i przechowujemy logi serwera, aby zapewnić bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, a serwer i strona internetowa pozostają nienaruszone. Obejmuje to analizowanie logów w celu identyfikacji i zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do naszej sieci, dystrybucji złośliwego oprogramowania, ataków typu “odmowa usług” i innych cyberataków, poprzez wykrywanie nietypowych lub podejrzanych działań. 

Jeśli nie prowadzimy dochodzenia w sprawie podejrzanej lub potencjalnej działalności przestępczej, nie podejmujemy ani nie zezwalamy na żadne próby identyfikacji użytkownika na podstawie informacji zebranych za pośrednictwem logów serwera.


Podstawa prawna przetwarzania: zgodność z prawnym obowiązkiem, któremu podlegamy (art. 6(1)(c) RODO).

Obowiązek prawny: mamy prawny obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka przetwarzania przez nas informacji o osobach. Nagrywanie dostępu do naszej strony za pomocą plików dziennika serwera jest takim środkiem.


Wykorzystanie informacji zawartych w dzienniku serwera witryny do analizy wykorzystania strony oraz poprawy naszej strony internetowej

Wykorzystujemy informacje zebrane przez nasze dzienniki serwerów witryny, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy naszej witryny wchodzą w interakcje z naszą witryną i jej funkcjami. Na przykład analizujemy liczbę odwiedzin i niepowtarzalnych odwiedzających, czas i datę wizyty, lokalizację odwiedzin oraz używany system operacyjny i przeglądarkę.

Korzystamy z informacji zebranych podczas analizy tych informacji, aby ulepszyć naszą stronę internetową. Na przykład wykorzystujemy zebrane informacje do zmiany informacji, treści i struktury naszej witryny oraz poszczególnych stron w zależności od tego, z czym użytkownicy najbardziej się angażuję i czasu spędzonego na konkretnych stronach na naszej witrynie.


Podstawa prawna przetwarzania: nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6(1)(f) RODO).

Prawnie uzasadniony interes: ulepszanie naszej strony internetowej dla użytkowników naszej strony i poznanie preferencji użytkowników naszej strony internetowej, aby nasze strona mogła lepiej spełniać ich potrzeby.


Zapoznaj się z pełną informacją na temat wykorzystywanych przez nas plików cookie tutaj: https://www.landoor.pl/polityka-cookies/


Newsletter

Więcej informacji w tym zakresie poniżej w sekcji zatytułowanej „Newsletter”.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE 


Ta sekcja określa, jak długo przechowujemy Twoje dane. W miarę możliwości określiliśmy konkretne okresy przechowywania. Tam gdzie nie było to możliwe, określiliśmy kryteria, których używamy do określenia okresu przechowywania.


Okresy przechowywania


Informacje dziennika serwera: przechowujemy informacje o naszych dziennikach serwera przez 10 lat.

Informacje o zamówieniu:  składając zamówienie na towary i usługi, przechowujemy te informacje przez 10 lat po zakończeniu roku obrachunkowego, w którym złożyłeś zamówienie, zgodnie z naszym prawnym obowiązkiem przechowywania danych do celów podatkowych.

Informacje związane z obsługą procesów rekrutacyjnych: do czasu przedawnienia roszczeń.

Korespondencja i zapytania: gdy z jakiegokolwiek powodu przeprowadzasz dochodzenie lub korespondujesz z nami lub jak długo zajmujemy się odpowiedzią i rozwiązaniem Twojego zapytania, to dane związane z tymi działanimi przechowujemy przez kolejne 10 lat od zakończenia procedowania. 

Newsletter: przechowujemy informacje, których używałeś, aby zapisać się do naszego newslettera, tak długo, jak długo subskrybujesz (tzn. nie rezygnujesz z subskrypcji) lub jeśli zdecydujemy by zrezygnować z naszego newslettera, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.


Kryteria ustalania okresów przechowywania


W innych okolicznościach zachowamy Twoje dane nie dłużej, niż to konieczne, biorąc pod uwagę:

 • cel i wykorzystanie Twoich informacji, zarówno teraz, jak i w przyszłości (na przykład, czy konieczne jest dalsze przechowywanie tych informacji w celu dalszego wykonywania naszych zobowiązań wynikających z umowy z Tobą lub skontaktowania się z tobą w przyszłości);
 • czy mamy jakikolwiek prawny obowiązek dalszego przetwarzania Twoich informacji (takie jak wszelkie obowiązki w zakresie zapisów nałożone przez odpowiednie prawo lub regulacje);
 • czy posiadamy podstawę prawną do dalszego przetwarzania Twoich informacji (takich jak Twoja zgoda);
 • jak cenne są Twoje informacje (zarówno teraz, jak i w przyszłości);
 • wszelkie odpowiednie uzgodnione praktyki branżowe dotyczące czasu przechowywania informacji;
 • poziomy ryzyka, kosztów i odpowiedzialności związane z nimi, kontynuując przechowywanie informacji;
 • jak trudno jest utrzymać aktualność i dokładność informacji; oraz
 • wszelkie istotne okoliczności towarzyszące (takie jak charakter i status naszej relacji z Tobą);

W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZAMY TWOJE DANE 


Podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zabezpieczyć Twoje informacje i zabezpieczyć je przed nieautoryzowanym lub niezgodnym z prawem wykorzystaniem oraz przypadkową utratą lub zniszczeniem, w tym:

 • tylko udostępniając i udzielając dostęp do Twoich informacji, w minimalnym zakresie, z zastrzeżeniem ograniczeń poufności; w stosowanych przypadkach i w miarę anonimowo;
 • używając bezpiecznych serwerów do przechowywania informacji;
 • weryfikacja tożsamości każdej osoby, która prosi o dostęp do informacji przed udzieleniem im dostępu do informacji.


Przekazywanie nam informacji przez e-mail


Transmisja informacji przez internet nie jest całkowicie bezpieczna, a jeśli przesyłasz do nas jakiekolwiek informacje przez internet (pocztą elektroniczną, za pośrednictwem naszej strony internetowej lub w jakikolwiek inny sposób), robisz to całkowicie na własne ryzyko.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, wydatki, utratę zysków, uszkodzenie reputacji, szkody, zobowiązania lub inne formy strat lub szkód poniesionych przez użytkownika w wyniku decyzji o przekazaniu tam informacji w taki sposób.


PODMIOTY, KTÓRYM PRZEKAZUJEMY DANE


Wszystkie Twoje informacje przetwarzane przez nas są przechowywane:

- na serwerach Home.pl, na terenie Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dane elektroniczne),

- w fizycznym biurze zlokalizowanym w Polsce (dane fizyczne):


Home.pl

ul. Zbożowa 4

70-653 Szczecin


Landoor Consulting Sp. z o.o.

Klimczaka 17/107

02-797 Warszawa 


Więcej o serwerach, patrz sekcja zatytułowana: „Informacje, które zbieramy gdy odwiedzasz naszą stronę internetową”. 

Z powodów innych, niż wywiązanie się z obowiązków prawnych, którym podlegamy (na przykład zgodność z nakazem sądowym), nie zamierzamy przenosić Twoich danych poza EOG lub organizację międzynarodową. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy jesteśmy zobowiązani do przekazania Twoich informacji poza EOG (lub do organizacji międzynarodowej) w takim celu, zapewniamy odpowiednią ochronę i zabezpieczenia.


Poniższe usługi zobowiązują nas do udzielenia dostępu do Twoich danych poniższym podmiotom: 


Newsletter

Zbieramy i wykorzystujemy informacje od osób, które wchodzą w interakcje z konkretnymi funkcjami naszej strony internetowej, zgodnie z niniejszą sekcją oraz sekcją zatytułowaną Ujawnianie i dodatkowe sposoby wykorzystywania informacji. 

Kiedy zapisujesz się do naszego newslettera lub zgadzasz się na otrzymywanie nowości, ofert, aktualności i innych informacji marketingowych i handlowych, zbieramy Twoje dane: adres e-mail.  


Podstawa prawna przetwarzania: Twoja zgoda (Art. 6(1)(a) RODO).

Wyrażanie zgody: wyrażasz zgodę na przesłanie Ci naszego newslettera, rejestrując się na niego, i potwierdzając, że chcesz go otrzymywać.  


Przesyłanie i przechowywanie Twoich informacji


Używamy usługi podmiotów zewnętrznych, aby wysyłać nasz newsletter i zarządzać naszą listą e-mailową, MailChimp.   


Informacje przekazane nam podczas rejestracji do naszego newslettera są przesyłane poza EOG i przechowywane na serwerach naszych dostawców zewnętrznych. Nasz zewnętrzny dostawca list adresowych to:


1. MailChimp – dane rejestrowane i kontaktowe znajdują się poniżej:


The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp

Attn. Privacy Officer

675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000

Atlanta, GA 30308 USA 


e-mail: privacy@mailchimp.com


Możesz uzyskać dostęp do polityki prywatności The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp tutaj: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Zastosowane zabezpieczenia: firma MailChimp się samocertyfikowała zgodnie z Tarczą Prywatności UE-U.S.. Tarcza prywatności znajduje się tutaj: https://www.privacyshield.gov/welcome. Tarcza Prywatności UE-U.S. to zatwierdzony mechanizm certyfikacji zgodnie z Artykułem 42 RODO, który jest dozwolony na podstawie Artykułu 42(2)(f) RODO. Możesz uzyskać dostęp do decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej odpowiedniej ochrony Tarczy Prywatności UE-U.S. tutaj: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm


Analityka i reklama 


1. Tawk


Dane zbierane są przekazywane do Tawk Inc.

Tutaj możesz uzyskać dostęp do polityki prywatności Tawk Inc.: https://www.tawk.to/privacy-policy/


Kraj przechowywania: Wielka Brytania (EOG). 


Tawk Inc.


E-mail: compliance@tawk.to


Podstawa prawna przetwarzania: przetwarzamy informacje o Tobie zawarte w, lub uzyskane plików cookies podmiotów zewnętrznych w naszym prawnie uzasadnionym interesie (artykuł 6 (1)(f) RODO).

Prawnie uzasadniony interes: cele dla których używamy plików cookies podmiotów zewnętrznych wymienione wyżej. W celu uzyskania dalszych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy informacje zebrane podczas korzystania z plików cookies podmiotów zewnętrznych w tym profilowania zapoznaj się z sekcją “Nasze wykorzystanie automatycznego podejmowania decyzji i profilowania” w naszej polityce prywatności, dostępnej tutaj: https://www.landoor.pl/polityka-prywatnosci/

Wyrażenie zgody: wyrażasz zgodę na cele, dla których przetwarzamy Twoje dane, wykorzystując pliki cookies podmiotów zewnętrznych, poprzez ustawienie odpowiedniego, akceptowanego przez Ciebie poziomu plików cookies z pomocą naszego narzędzia “Zmień ustawienia”. W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z sekcją “Jak zaakceptować lub odrzucić pliki cookies”.


2. Google 


Informacje zbierane przez Google (adres IP i działania podjęte w związku z naszą witryną) są są przekazywane poza EOG i przechowywane na serwerach Google. Tutaj możesz uzyskać dostęp do polityki prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy


Kraj przechowywania: Stany Zjednoczone Ameryki. Ten kraj nie podlega decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniej ochrony.


Zastosowane zabezpieczenia: firma Google się samocertyfikowała zgodnie z Tarczą Prywatności UE-U.S.. Tarcza prywatności znajduje się tutaj: https://www.privacyshield.gov/welcome. Tarcza Prywatności UE-U.S. to zatwierdzony mechanizm certyfikacji zgodnie z Artykułem 42 RODO, który jest dozwolony na podstawie Artykułu 42(2)(f) RODO. Możesz uzyskać dostęp do decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej odpowiedniej ochrony Tarczy Prywatności UE-U.S. tutaj: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm


Podstawa prawna przetwarzania: przetwarzamy informacje o Tobie zawarte w, lub uzyskane plików cookies podmiotów zewnętrznych w naszym prawnie uzasadnionym interesie (artykuł 6 (1)(f) RODO).

Prawnie uzasadniony interes: cele dla których używamy plików cookies podmiotów zewnętrznych wymienione wyżej. W celu uzyskania dalszych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy informacje zebrane podczas korzystania z plików cookies podmiotów zewnętrznych w tym profilowania zapoznaj się z sekcją “Nasze wykorzystanie automatycznego podejmowania decyzji i profilowania” w naszej polityce prywatności, dostępnej tutaj: https://www.landoor.pl/polityka-prywatnosci/

Wyrażenie zgody: wyrażasz zgodę na cele, dla których przetwarzamy Twoje dane, wykorzystując pliki cookies podmiotów zewnętrznych, poprzez ustawienie odpowiedniego, akceptowanego przez Ciebie poziomu plików cookies z pomocą naszego narzędzia “Zmień ustawienia”. W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z sekcją “Jak zaakceptować lub odrzucić pliki cookies”. 

WRAŻLIWE DANE POUFNE


“Wrażliwe/poufne dane osobowe” to informacje o osobie, która ujawnia swoje pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne lub przynależność do związków zawodowych, informacje genetyczne, informacje biometryczne w celu jednoznacznej identyfikacji osoby, informacje dotyczące zdrowia, życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.

LANDOOR CONSULTING może pobierać poufne dane wyłącznie na potrzeby prowadzonych aktualnie i w przyszłości procesów rekrutacyjnych. Celem przetwarzania jest dostarczanie Ci najświeższych informacji o pracodawcach i umożliwianie kontaktu z pracodawcami. Przetwarzamy następujące dane osobowe kandydatów w procesach rekrutacyjnych: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, dane kontaktowe (adres e-mailowy, nr telefonu, adres zamieszkania), adres IP, oraz informacje podane przez Kandydata w jego CV (o wykształceniu, o przebiegu kariery zawodowej i doświadczeniu, o kwalifikacjach, o znajomości języków obcych, o rodzaju poszukiwanej pracy oraz inne podane w CV Kandydata). Dane przetwarzane są do czasu przedawnienia roszczeń.

Przypominamy, iż masz ma prawo do:  żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych;  wniesienia skargi do organu nadzorczego,  cofnięcia zgody w każdym momencie.

Dane przetwarzane są w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej hostingodawcy www.home.pl. Dane są zabezpieczone odpowiednio.

Więcej na ten temat w sekcji zatytułowanej: Informacje, które zbieramy, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową


Dane są udostępniane, zgodnie z umową, pracodawcom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do wykonywania usługi oraz umowy. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, usługa nie może być wykonywana, a umowa nie może zostać zawarta i wykonana.


Podstawa prawna przetwarzania: niezbędna do wykonania zamówień lub podjęcia kroków na żądanie, w celu zawarcia umowy (Art. 6(1)(b) RODO.

Powód, dla którego konieczne jest wykonanie umowy: jeśli Twoja wiadomość dotyczy nas, dostarczając Ci towary lub usługi lub podejmując kroki na Twoje żądanie przed dostarczeniem Ci naszych towarów i usług (na przykład, dostarczając Ci informacji o naszych towarach i usługach), przetworzymy Twoje informacje, aby to zrobić.

Wyrażenie zgody: wyrażasz zgodę na cele, dla których przetwarzamy Twoje dane, poprzez dobrowolne udostępnianie nam swoich danych oraz plików CV oraz zaznaczając odpowiednie klauzule wymienione niżej.  


a) Klauzula: „WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZECHOWYWANIE MOICH DANYCH ZGODNIE Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI”

b) Klauzula: Wyrażam zgodę na przetwarzanie i umieszczenie w bazie danych Landoor Consulting Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby realizacji procesów i projektów rekrutacyjnych, realizowanych przez Landoor Consulting Sp. z o.o. obecnie oraz w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr 133, poz. 883). Jednocześnie potwierdzam, że poinformowano mnie o przysługującym mi prawie do wglądu do moich danych osobowych, do ich uzupełniania, uaktualniania oraz żądania usunięcia w każdym terminie.


Jeśli nieumyślnie lub celowo przekażesz poufne dane osobowe, zostaniesz uznany za osobę, która wyraźnie zgodziła się na przetwarzanie poufnych/wrażliwych danych osobowych zgodnie z Artykułem 9(2)(a) RODO. Będziemy wykorzystywać i przetwarzać wrażliwe/poufne dane osobowe w celu ich usunięcia.

ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI


Od czasu do czasu aktualizujemy i zmieniamy naszą politykę prywatności.


Drobne zmiany w naszej polityce prywatności

W przypadku wprowadzenia drobnych zmian w naszej polityce prywatności, zaktualizujemy naszą politykę prywatności o nową datę wejścia w życie pokazaną na początku. Nasze przetwarzanie informacji będzie podlegać praktykom określonym w nowej wersji naszej polityki prywatności od daty jej wejścia w życie.


Poważne zmiany w naszej polityce prywatności lub celach, dla których przetwarzamy twoje dane

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w naszej polityce prywatności lub gdy zamierzamy użyć twoich informacji w nowym celu lub w celu innym niż cele, dla których je pierwotnie pobrano, powiadomimy cię pocztą elektroniczną (o ile to możliwe) lub publikując powiadomienie na naszej stronie internetowej.

Przekażemy Ci informacje na temat zmiany i celu oraz wszystkie inne istotne informacje, zanim wykorzystamy twoje dane do nowego celu.

Tam, gdzie jest to wymagane, uzyskamy twoją wcześniejszą zgodę przed użyciem twoich informacji w innym celu, niż cele, dla których je pierwotnie pobrano. 

PRYWATNOŚĆ DZIECI


Ponieważ dbamy o bezpieczeństwo i prywatność dzieci w internecie, przestrzegamy ustawy o Ochronie Prywatności Dzieci w Internecie z 1998 roku ( Children’s Online Privacy Protection - COPPA). COPPA i towarzyszące jej przepisy chronią prywatność dzieci korzystających z internetu. Nie kontaktujemy się świadomie ani nie zbieramy informacji na temat osób poniżej 18 roku życia. Witryna nie jest przeznaczona do pozyskiwania informacji na temat osób poniżej 18 roku życia. 

Jest możliwe, że możemy otrzymywać informacje na temat osób poniżej 18 roku życia w wyniku oszustwa lub podstępu podmiotów zewnętrznych. Jeśli zostaniemy o tym powiadomieni, natychmiast po zweryfikowaniu tych informacji będziemy, jeśli jest to wymagane przez prawo, niezwłocznie dążyć do uzyskania odpowiedniej zgody rodziców na wykorzystywanie tych informacji lub, jeśli nie będziemy w stanie uzyskać takiej zgody rodziców, usuniemy te informacje z naszych serwerów. 

Jeśli chcesz powiadomić nas o otrzymywaniu przez nas informacji o osobach poniżej 18 roku życia, zrób to wysyłając nam wiadomość email na adres kontakt@landoor.pl.

NIE ŚLEDŹ


“Nie śledź” to ustawienia prywatności, które użytkownicy mogą ustawić w swoich przeglądarkach internetowych. Każdy użytkownik włącza sygnał “Nie śledź” w swojej przeglądarce, przeglądarka wysyła wiadomość do stron, z prośbą o to, aby nie śledził użytkownika. Aby uzyskać informacje o “Nie śledź” odwiedź stronę: www.allaboutdnt.org