Jak mówić o swoich słabych stronach na rozmowie kwalifikacyjnej?

Blog (5)
0

Rozmowa kwalifikacyjna wymaga od kandydata gruntownego przygotowania się. Warto zrobić rachunek sumienia i podsumować wszelkie umiejętności, które mogą być przydatne z punktu widzenia stanowiska pracy, na które aplikujemy. Trzeba być jednak przygotowanym na to, że rekruterzy będą pytać nie tylko o nasze mocne, ale także słabe strony. Jak opowiadać o wadach na rozmowie kwalifikacyjnej? Jakie są przykłady słabych stron pracownika? 

 

Co do zasady, kandydaci łatwiej odnajdują się w opowiadaniu o swoich zaletach i sukcesach. Dużo trudniej przychodzi mówienie o wadach na rozmowie kwalifikacyjnej. Czasem wręcz pojawia się pokusa, aby odpowiedzieć, że nie mamy żadnych słabych stron zawodowych. I to jest najgorsza odpowiedź jakiej można udzielić. Nie ma idealnych pracowników, a jeśli ktoś w ten sposób przedstawia się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, u rekrutera z automatu zapali się lampka alarmowa, a proces rekrutacyjny skończy się dla kandydata porażką.  

 

Dlaczego rekruterzy pytają o słabe strony pracownika? 

Zanim przejdziemy do omówienia przykładów słabych stron i praktycznych wskazówek jak opowiadać o wadach na rozmowie kwalifikacyjnej, zastanówmy się, dlaczego tego typu pytanie w ogóle pada z ust rekrutera. Zrozumienie tego pozwoli zmienić percepcję kandydata w myśleniu o swoich słabych stronach zawodowych i lepiej przygotować się do rozmowy. 

Pracownik pozbawiony (teoretycznie, gdyż w praktyce ciężko sobie to wyobrazić) słabych stron stanowi zagrożenie dla potencjalnego nowego pracodawcy. Może to oznaczać, że osoba taka nie dopuszcza do swojej świadomości żadnych wad, a z ewentualnych porażek życiowych bądź zawodowych nie wyciąga żadnych wniosków. Osoba taka może być postrzegana za zbyt pewną siebie.  

Z drugiej strony, pracownik, który jest świadomy swoich słabych stron charakteru czy zawodowych, ma dużo wyższe rokowania. Osoba taka ma większe szanse w starciu z codziennymi wyzwaniami w pracy i pokonywaniu trudności. Zdaje sobie sprawę, w których obszarach może pojawić się ryzyko i kiedy poprosić o pomoc. Osoba taka będzie też w dużo wyższym stopniu podatna na otrzymywany feedback, a tym samym ma szanse na rozwój w ramach organizacji. 

Ponadto, rekruterzy pytają o wady na rozmowie kwalifikacyjnej, ponieważ chcą sprawdzić czy mimo słabych stron charakteru kandydat będzie pasował do zespołu i jakie są szanse, że się zaadoptuje. Ponieważ jest to niewygodne pytanie, rekruter ma też możliwość zweryfikować, jak kandydat zachowuje się w mniej komfortowych warunkach. 

 

Przykłady słabych stron pracownika 

Tak jak z łatwością można stworzyć katalog uniwersalnych mocnych stron, które warto podkreślać podczas rozmowy kwalifikacyjnej, tak w przypadku słabych stron (czy to słabych stron charakteru czy słabych stron zawodowych) nie jest to takie proste.  

Zanim uruchomimy wyobraźnię, warto zastanowić się nad istotnością danej wady w kontekście wymagań na danym stanowisku pracy. Są pewne słabości, które z punktu widzenia rekrutacji są po prostu bez znaczenia. Jeśli aplikujesz np. na stanowisko programisty prezentowanie takich wad jak brak umiejętności śpiewania czy tańczenia mija się z celem. 

Dlatego też, zanim zaczniemy mówić o swoich słabych stronach, należy zrobić rachunek sumienia i przepuścić wady przez filtr. Z jednej strony powinna to być wada, która w jakiś sposób może być związana z profilem przyszłego stanowiska. Z drugiej strony bezwzględnie należy zadbać o to, aby zaprezentowana słabość nie zamknęła nam drogi do danego stanowiska. Wróćmy do przykładu programisty. Jeśli aplikując na takie stanowisko, jako wadę wskażesz dokładność, może okazać się to strzałem w kolano. 

Konkludując, możemy podawać nieskończenie wiele przykładów słabych stron, np.: 

  • brak punktualności; 
  • brak dokładności lub nadmierna dokładność; 
  • zbytnie przywiązanie do szczegółów; 
  • zbytnia szczerość i brak dyplomacji. 

Przygotowując się jednak do pytania „Jakie są Twoje słabe strony?” warto wybrać te, które po prostu mają sens w kontekście procesu rekrutacyjnego i ostatecznie wybrać te, które nie będą stanowić przeszkody w wykonywaniu obowiązków. 

 

W jaki sposób przedstawić wady na rozmowie kwalifikacyjnej? 

Analiza słabych stron 

Każda rozmowa kwalifikacyjna powinna zostać poprzedzona solidnym przygotowaniem się kandydata. W przypadku słabych stron, tak jak już zaznaczyliśmy, konieczny jest rachunek sumienia.  

Warto przy tym oprzeć się nie tylko na swoich spostrzeżeniach, ale też otrzymywanym feedbacku czy obserwacjach współpracowników. Pomocna może okazać się analiza SWOT. Zastanawiając się nad słabymi stronami pracownika, nie można przy tym abstrahować od treści ogłoszenia rekrutacyjnego i prezentowanych wymagań wobec kandydata. 

 

Słabe strony jako wyzwanie 

Kolejny aspekt, o którym należy pamiętać to zaprezentowanie słabych stron tak, aby z jednej strony pokazać rekruterowi, że jesteśmy ich świadomi, a z drugiej, że nie poprzestajemy na tej świadomości, a staramy się podejmować realne działania, które mogą pomóc przezwyciężyć nasze wady. 

Przykładowo, jeśli Twoją wadą jest trudność w organizacji czasu, przyznaj się do tego i wskaż w jaki sposób z tym walczysz, np. stosujesz listy „to do”, kategoryzujesz zadania pod kątem ważności i pilności, prowadzisz kalendarz zadań. To pokaże rekruterowi, że jesteś otwarty i gotowy, aby pracować nad sobą i się rozwijać, a to już dobrze rokuje.  

 

Słabe strony jako zalety 

Wybierają słabe strony, które mają być zaprezentowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej, należy kierować się możliwością przekucia ich w zalety. W tym przypadku znów konieczne jest zrozumienie wymagań na danym stanowisku pracy. O co chodzi? Tak jak przykładowo brak umiejętności pracy zespołowej jest wadą blokującą drogę do wszelkich stanowisk menedżerskich, tak może to zostać uznane za zaletę w przypadku, gdy kandydat aplikuje na stricte samodzielne stanowisko w dziale IT.  

 

Jakie wady podać na rozmowie kwalifikacyjnej – podsumowanie 

Przygotowując się do zaprezentowania wad na rozmowie kwalifikacyjnej warto pamiętać o kilku dodatkowych aspektach.  

Pytanie o słabe strony pracownika nie zawsze pada wprost. Czasem pojawia się pod kamuflażem, w związku z czym warto pozostać czujnym. Pytanie może zostać zadane następująco: 

  • Czy zdarzało się, że byłeś/aś krytykowany/a w pracy? Za co najczęściej? 
  • Jakie obszary do poprawy wskazywali dotychczas Twoi przełożeni? 
  • Za co najbardziej cenią Cię Twoi współpracownicy, a co im najbardziej przeszkadza? 

Kolejna kwestia to czas wypowiedzi. Warto trzymać się zasady, że o mocnych stronach opowiadamy dłużej, zaś wypowiedź o słabych stronach jest możliwie zwarta i krótka 

Niezwykle istotna jest również szczerość. Wspominaliśmy już, że nie ma uniwersalnego katalogu słabych stron pracownika. Nie warto więc szukać przykładów słabych stron w internecie, a skupić się na swoich własnych i autentycznych cechach 

 

Od tego w jaki sposób kandydat zaprezentuje swoje wady na rozmowie kwalifikacyjnej zależy sukces procesu rekrutacyjnego, tj. czy otrzyma wymarzoną pracę czy też nie. Jeśli więc naprawdę zależy Ci na danej pracy, nie lekceważ pytania o słabe strony. Zadbaj o odpowiednie przygotowanie i stwórz swoją własną strategię udzielenia odpowiedzi 

Related Blogs

Podziel się z nami swoją opinią