Pytania rekrutacyjne – „Dlaczego mamy Cię zatrudnić?”

Blog (11)
0

Na liście  trudnych pytań w rozmowie kwalifikacyjnej: „Dlaczego mamy cię zatrudnić?” jest prawdopodobnie wysoko w rankingu, jeśli nie na szczycie. Takie pytania naprawdę mogą Cię wyeliminować z gry, szczególnie jeśli wcześniej nie przygotujesz się na nie. 

Pytanie to można również zadać inaczej: 

 • „Co możesz przynieść do naszej firmy” 
 • „Podaj powody, dla których mamy zatrudnić właśnie Ciebie?” 
 • „Dlaczego powinniśmy cię zatrudnić”  
 • „Czym różnisz się od najlepszych/innych kandydatów?” 
 • Co czyni Cię wyjątkowym? 

Powyższe pytania nie pojawiają się zwykle podczas pierwszej rozmowy, która zazwyczaj koncentruje się na ogólnych kwestiach takich jak doświadczenie, kwalifikacje zawodowe, umiejętności. Pytanie „Dlaczego mamy Cię zatrudnić?” pojawia się najczęściej na następnym etapie rozmów, kiedy rekruter zawęża krąg kandydatów do tzw  „short list” (krótka lista kilku najlepszych kandydatów). 

 

1. Dlaczego rekruterzy zadają to pytanie? 

Ten rodzaj pytania z perspektywy rekrutera ma kilka celów: 

 1. Uzyskanie pełnego obrazu cech i kompetencji kandydata, który obejmuje  zarówno mocne strony, jak i jego ograniczenia. To pytanie może pomóc identyfikacji niektórych z Twoich słabych stron. 
 2. Zdiagnozowanie, jak radzisz sobie w sytuacji presji – „stajesz pod ścianą”. 
 3. Określenie, co możesz wnieść do firmy – jaka jest Twoja prawdziwa wartość. 

 

2. Dlaczego odpowiedź na to pytanie jest ważna? 

Odpowiedź na to pytanie jest jednym z momentów „być albo nie być” podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dlaczego? 

 1. Przed tym pytaniem mówiłeś już o swoim doświadczeniu, wykształceniu oraz mocnych i słabych stronach. Co jeszcze możesz powiedzieć? 
 2. Pamiętaj, że inni kandydaci również odpowiadają na to pytanie i dlatego to jest Twoja najlepsza możliwość na wyróżnienie się spośród innych. 
 3. „Dlaczego powinienem Cię zatrudnić?” – To Twoja szansa na sprzedanie siebie!!! Nie chodzi tu bynajmniej o powtórzenie wcześniej wymienianych informacji, ale o powiązanie własnego potencjału (swojej oferty) z potrzebami/wymaganiami firmy.  

3. Co powiedzieć, „o swojej wyjątkowości”? 

To pytanie jest najlepszą okazją, aby udowodnić, że jesteś najlepszym kandydatem do tej pracy. Kluczem jest odkrycie, czego naprawdę szuka pracodawca, abyś mógł powiedzieć, dlaczego jesteś najlepiej dopasowany do tej roli. Ponieważ będziesz konkurować z wieloma doświadczonymi profesjonalistami, musisz wyjaśnić, dlaczego jesteś najlepszy. 

Oto kwestie, które możesz poruszyć odpowiadając na to pytanie: 

 • Co możesz wnieść do tej roli, czego nie mogą inni kandydaci? 
 • Jak ta rola wpisuje się w szerszy obraz firmy? 
 • Jakie doświadczenie pominąłeś w swoim CV, o którym chcesz, aby dowiedział się pracodawca? 

4. Prosta formuła odpowiedzi „Dlaczego powinniśmy Cię zatrudnić”  

Obojętnie, jaką strategię przyjmiesz powinna ona dążyć do przekazania następujących komunikatów: 

 • Jesteś zmotywowany! 
 • Masz wyjątkowe umiejętności! 
 • Wyróżniasz się spośród innych kandydatów!
   

Taktyka 1 

Jednym z najlepszych sposobów, aby odpowiedzieć na to pytanie, jest sporządzenie krótkiej listy wszystkich swoich zalet i utworzenie wypowiedzi, która wskaże pozytywne aspekty, które wniósłbyś do nowego stanowiska pracy. 

 • Jedną z kwestii, które możesz poruszyć, jest podobieństwo profilu stanowiska, o które się ubiegasz, do tego, które lubiłeś w poprzedniej pracy. 
 • Możesz również zwrócić uwagę rekrutera na swoje kluczowe umiejętności i mocne strony, a mianowicie – szybkie uczenie się, doskonałe umiejętności komunikacyjne itp. 
 • Ponadto należy jasno określić swoje ambicje zawodowe – motywację i silne zainteresowanie tym zawodem i rolą, o którą się ubiegasz. 

Odpowiadając, najpierw wybierz jedno z stawianych wymagań, a następnie połącz je ze swoimi mocnymi stronami podając konkretny przykład (historię sukcesu). Schemat może wyglądać następująco: ponieważ wykonałeś XYZ w swojej ostatniej pracy, oto jak możesz zrobić XYZ w nowej pracy. Pokaż im, dlaczego jesteś najlepszym wyborem. Podziel pozostałe wymagania dotyczące stanowiska na fragmenty i dalej kontynuuj w ten sposób swoją wypowiedź. 

Taktyka 2 

Jednym ze sposobów jest odpowiedź na odwrócone pytanie i podkreślenie w ten sposób swojej mocnej strony. Wybierz wartość bądź kompetencję, która będzie pozytywnie postrzegana w  kulturze firmy  lub konkretnej roli.  Przyjmijmy, że to będzie samodzielność działania. Możesz wtedy powiedzieć przekornie „Nie zatrudniaj mnie,  jeśli szukasz kogoś, kto biernie czeka na wytyczne kierownictwa z instrukcją, jak ma wykonywać zadania. Pracuję efektywniej, gdy otrzymuję jasny cel z określeniem oczekiwanych rezultatów, a sam posiadam swobodę w określeniu, jakie działania podjąć dla najlepszego wykonania tego zadania.” 

5. Jak się przygotować? 

Istnieje kilka prostych kroków, które mogą pomóc przygotować się do przekonania pracodawcy, że ​​„różnisz się”: 

 1. Przejrzyj „opis stanowiska ” i profil firmy. Spróbuj ocenić, jakie mogą być kluczowe wymagania od „idealnego” pracownika . 
 1. Sporządź listę swoich mocnych stron – muszą one obejmować Twoje zbywalne umiejętności (istotne i pomocne w różnych dziedzinach życia), takie jak: zarządzanie czasem, komunikacja, budowanie relacji, negocjacje etc. Możesz również odnieść się do swoich cech osobistych, takich jak pozytywne nastawienie, odporność na stres, proaktywność etc.  
 1. Przeanalizuj mocne strony za pomocą kluczowych umiejętności, których może poszukiwać osoba przeprowadzająca wywiad. Jeśli istnieje kilka „braków umiejętności”, przygotuj się na odpowiedź na pytanie, które mogą dotyczyć tej kwestii. 

Bez względu na to, jaką przyjmiesz taktykę pamiętaj, że pracodawcy kochają zmotywowanych pracowników !!  

Related Blogs

Podziel się z nami swoją opinią