Cechy dobrego managera – zostań skutecznym liderem

Blog (1)
0

Jakość kierownictwa ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania całej firmy. Managerowie swoim stylem zarządzania kreują kulturę organizacyjną, która bezpośrednio przekłada się na motywację do pracy, zaangażowanie pracowników, efektywność operacyjną i finansową przedsiębiorstwa. Na osobach, które aspirują do roli skutecznego lidera ciąży więc nie lada odpowiedzialność. Ponieważ teoria przywództwa ewoluuje wraz z postępem technologicznym i w związku z globalizacją, podpowiadamy jak obecnie postrzegana jest rola skutecznego lidera i jakie są cechy dobrego managera. 

 

Lider to osoba, która przewodzi pewnej grupie ludzi. W przedsiębiorstwie pełni najczęściej funkcję kierownika zespołu lub managera. Do zadań lidera należy przede wszystkim reprezentowanie danej komórki w strukturze firmy, nadawanie kierunku działania oraz organizowanie pracy. Te z pozoru oczywiste zadania nie dla wszystkich okazują się wykonalne w praktyce. Zależy to od tego, czy osoba na danym stanowisku posiada cechy dobrego managera. Co ważne, cechy lidera można wypracować. 

 

Kim jest skuteczny lider? 

Do bycia liderem często prowadzi długa droga. Nie kończy się ona jednak na samym tytule. Organizacje coraz rzetelniej weryfikują jakość swojego kierownictwa. Rozumieją, że kierownik zespołu pozbawiony cech dobrego managera to źródło destrukcji. Osoba taka może poprzez swoje zachowanie negatywnie wpływać na zespół i prowadzić do sytuacji, w której pracownicy decydują się odejść. Inaczej jest w przypadku skutecznych liderów, czyli takich, którzy potrafią zaszczepić w zespole pasję, współpracę i otwartość na pokonywanie różnego rodzaju wyzwań w biznesie. 

Skuteczny lider obecnie kojarzy się z przywódcą, z którym i dla którego ludzie po prostu chcą pracować. To osoba, która swą postawą rozpala motywację do pracy, nakreśla strategiczne ramy działania, jednocześnie zostawiając pole do wykazania się pracownikom. Skuteczny lider nie rządzi, a przewodzi. I co najważniejsze, nie przestaje się rozwijać. 

 

Cechy dobrego managera? 

Często pojawia się pytanie, czy aby zostać skutecznym liderem trzeba urodzić się z określonym zespołem cech. Pewne wrodzone zasoby typu charyzma czy zdolności prezentacyjne na pewno bardzo pomagają. Ponieważ jednak wyzwania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi zmieniają się w czasie, zmieniają się również oczekiwania względem managerów. Warto więc śledzić bieżące trendy, zrobić rachunek sumienia i starać się uzupełnić zidentyfikowane braki. Dla aspirujących do pozycji kierownika zespołu dobra wiadomość jest taka, że większość cech dobrego managera można wypracować. 

 

Pasja i charyzma 

Skuteczny lider nie pełni swej roli za karę. Dlatego też powinna być w nim widoczna pasja i zaangażowanie w to co robi. Jest to niezwykle ważne, aby motywować zespół oraz osiągać cele biznesowe. A jeśli pasji zabraknie? W takim przypadku, ciężko oczekiwać entuzjazmu i zaangażowania od pracowników. Niestety praca w takiej atmosferze nie będzie ani przyjemna, ani efektywna. 

 

„Big picture” 

Dobry manager ma zdolność strategicznego myślenia. Potrafi budować długoterminowe plany, ma wizję i dostrzega różne elementy otoczenia rynkowego. Co więcej, potrafi się tą wiedzą dzielić ze swoim zespołem. Tym samym sprawia, że pracownicy mogą się rozwijać. W postawie skutecznego lidera ważne jest, że nakreśla ramy strategiczne, jednocześnie pozostawiając swobodę działania swoim pracownikom. Skupia się na celu i rezultatach, a nie na zadaniach operacyjnych. Wierzy, że pracownicy znając kontekst, wykonają swoje zadania. 

 

Decyzyjność 

Kierownik zespołu potrafi, a co więcej nie boi się podejmować decyzji. Bierze za nie pełną odpowiedzialność. Jego postawa daleka jest od szukania winnego, kiedy coś pójdzie niezgodnie z planem. W procesie podejmowania decyzji dobremu managerowi pomaga przygotowanie merytoryczne, umiejętność analizy, jak również wsłuchiwanie się w głosy poszczególnych członków zespołu.  

 

Komunikatywność  

Skuteczny lider dba o sprawny przepływ informacji w ramach zespołu. Chętnie dzieli się wiedzą m.in. na temat strategii, wizji, celów biznesowych, przez co buduje zaangażowanie pracowników. Aktywnie słucha pracowników – jakie jest ich zdanie, czego potrzebują, aby jeszcze lepiej wykonywać swoją pracę, jakie mają pomysły. Promuje otwartą komunikację, która prowadzi często do twórczych rozwiązań.  

 

Empatia 

Nowoczesne techniki przywódcze jednoznacznie i kategorycznie rozprawiają się z „rządami twardej ręki”. „Metoda kija i marchewki” już rzadko kiedy przynosi pożądane efekty. Ludzie nie chcą być traktowani jak trybiki w maszynie. Skuteczny lider to rozumie. Potrafi budować zespoły na dostrzeganiu indywidualnych talentów, dostosowuje metody komunikacji do potrzeb jednostek, okazuje wsparcie wtedy, kiedy jest potrzebne. Poprzez empatię buduje zaangażowanie i umacnia relacje w zespole.  

 

(Samo)rozwój 

Awans na lidera to sukces. Jednak na tym nie kończy się ścieżka rozwoju. Aby utrzymać się na pozycji, dobry manager nie zatrzymuje się. Dba o to, aby jego kompetencje były adekwatne do zmieniających się trendów i potrzeb. Dotyczy to zarówno warstwy merytorycznej, jak i miękkich aspektów związanych z zarządzaniem. Wraz z kolejnym pokoleniem wkraczającym na rynek pracy, zmieniają się oczekiwania pracowników. Skuteczny lider dostrzega te różnice i przekuwa je w zalety, stawiając na zdywersyfikowane zespoły, które osiągają lepsze rezultaty. 

Dobry kierownik zespołu dba jednak nie tylko o swój rozwój. W jego polu zainteresowania jest również rozwój pracowników. Dlatego też zapewnia im możliwość uczestnictwa w szkoleniach, bierze aktywny udział w planowaniu ścieżek kariery, dostrzega i pielęgnuje indywidualne talenty. 

 

Jak zostać skutecznym liderem? 

Nie trzeba urodzić się przywódcą. Wiele cech dobrego managera można wypracować w toku życia zawodowego i świadomego kierowania swoją karierą. Najważniejsze to zdawać sobie sprawę z tego, czym powinien wyróżniać się skuteczny lider. Do tej wiedzy należy dołożyć chęci, determinację i gotowość do pracy nad sobą. 

Obecnie dostępnych jest wiele kursów, które pozwalają wykształcić cechy lidera. To o czym nie należy zapominać trenując poszczególne techniki to ludzka natura. Dobry manager to przede wszystkim człowiek.   

Related Blogs

Podziel się z nami swoją opinią