Czy zamrażanie rekrutacji w firmie z powodu kryzysu to dobra praktyka?

Blog Landoor
0

Spowolnienie gospodarcze, najwyższa od dziesiątek lat inflacja, a co za tym idzie dramatyczny wzrost kosztów w wielu branżach sprawiają, że wiele przedsiębiorstw przechodzi od zeszłego roku trudne chwile. Między innymi objawem kryzysu występującego w firmach jest często zamrożenie rekrutacji. Jednak, czy aby na pewno taki krok, powinien być podejmowany w pierwszej kolejności? Czy w rzeczywistości chęć ucięcia kosztów w tradycyjny sposób, czyli poprzez zahamowanie rekrutacji nowych pracowników nie przynosi skutku odwrotnego do zamierzonego? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na te nurtujące pytania.

W jaki sposób kryzys w przedsiębiorstwie wpływa na decyzje dotyczące rekrutacji nowych pracowników?

Kryzys występujący w firmie może wpływać na wiele aspektów, w tym także na procesy rekrutacyjne. Przede wszystkim pracodawcy, obawiając się lub prognozując spadek przychodów, zazwyczaj często szukają sposobów na redukcję kosztów.

Niestety w praktyce pierwszym krokiem jest wstrzymanie będących w trakcie już procesów rekrutacyjnych oraz rezygnacja z planowanych rekrutacji. Oczywiście na pozór zawieszanie procesu zatrudnienia może się wydawać świetnym wyborem. Pozwala bowiem obniżyć koszty, które wynikałyby z konieczności opłacenia nowych pracowników, a także przeznaczenie nakładów finansowych na realizację procesów rekrutacyjnych.

W dłuższej perspektywie natomiast zamrożenie rekrutacji może prowadzić do sytuacji, w której w poszczególnych strukturach firmy brakuje odpowiedniej liczby wykwalifikowanych pracowników.

W rezultacie z powodu niedoboru kadry pracowniczej może mieć miejsce zbytnie obciążenie funkcjonujących w firmie zespołów, a co za tym idzie również spadek efektywności i motywacji personelu do nich należących.

Czy zamrażanie rekrutacji to słuszna strategia, która ma obniżyć koszty funkcjonowania firmy w czasie jej kryzysu?

Chociaż zamrażanie procesów rekrutacyjnych może być dla pracodawców pod wieloma względami świetnym, a wręcz „cudotwórczym” rozwiązaniem w krótkiej perspektywie, warto zastanowić się nad jego długookresowymi konsekwencjami.

Zaprzestanie inwestowania w nowych, wykwalifikowanych pracowników może wpłynąć negatywnie na jakość pracy oraz zahamować rozwój firmy. Pracodawca zamrażający rekrutację, podczas gdy myśli, że otwiera sobie drzwi do nowych rozwiązań, pozwalających zwalczyć kryzys wewnętrzny w firmie, tak naprawdę zamyka sobie drzwi do rozwoju oraz hamuje możliwość utrzymania poziomu innowacyjności lub jego zwiększenia.

Co więcej, długotrwałe zamrożenie rekrutacji może również zniechęcić potencjalnych kandydatów, co w rezultacie może sprawić, że firma będzie miała trudności w pozyskaniu wykwalifikowanych pracowników, gdy już będzie gotowa zatrudnić nowych pracowników.

Rozprawiając o tym, czy zamrożenie rekrutacji to, aby na pewno słuszna strategia w czasie kryzysu firmy, nie sposób nie wspomnieć o jeszcze jednym ważnym aspekcie. A mianowicie, o wpływie zamrożenia rekrutacji na wizerunek firmy jako pracodawcy. W czasach kryzysu, budowanie pozytywnego wizerunku jest szczególnie istotne, ponieważ może wpłynąć na możliwości przedsiębiorstwa do przyciągnięcia odpowiednich kandydatów po zakończeniu kryzysu.

Jakie mogą być powody kryzysu firm?

Każdy kryzys w przedsiębiorstwie ma swoją genezę. Współcześnie, czynnikami, powodującymi kryzys mogą być zmieniające się trendy rynkowe czy zmiany technologiczne.

W wielu przypadkach przyczyną zachwiania stabilności firmy może być również niezdolność przedsiębiorstw do szybkiego dostosowania się do zmian, co często wynika z niewłaściwego zarządzania zasobami ludzkimi i braku elastyczności osób na stanowiskach decyzyjnych. W takiej sytuacji zamrażanie rekrutacji może spowodować, że firma będzie jeszcze mniej przygotowana do sprostania wymogom dynamicznego otoczenia.

Chociaż nie mówi się o tym głośno, to częstym powodem kryzysów w firmach są zbyt niskie kompetencje pracowników w konfrontacji z ekstremalnym otoczeniem, w którym występuje duża konkurencja innych firm, zdolnych do zapewnienia lepszych pod kątem jakości i innych aspektów towarów czy usług.

Prowadzi to do trudności w dostosowaniu się do nowych wyzwań, a co za tym idzie, do braku możliwości spełnienie potrzeb swoich odbiorców, czyli klientów. Pracownicy mogą nie być odpowiednio przeszkoleni lub nie dysponować odpowiednimi umiejętnościami i kwalifikacjami, które są niezbędne do utrzymania konkurencyjności firmy na danym rynku.

W tym momencie dochodzimy do kluczowej myśli – kryzys w firmie, który jest spowodowany obniżeniem jakości świadczonych usług i wyparciem jej przez lepsze przedsiębiorstwa może być zahamowany przez zatrudnienie kompetentnych pracowników oraz budowanie świadomości potrzeby ciągłego uczenia się. W kontekście zamrażania procesów rekrutacji, taki ruch ze strony firm, objętych kryzysem jest błędny.

Jakie działania powinny podjąć firmy, których działalność jest zagrożona?

Sytuacja kryzysowa wymusza konieczność jasnej reakcji firmy w formie podjęcia zespołu określonych działań. Chcąc obciąć koszty, w pierwszej kolejności pracodawcy powinni przeanalizować powody ich generowania.

Precyzując, przedsiębiorstwa powinny dokładnie przeanalizować swoje koszty, zidentyfikować obszary, które można zoptymalizować, a także wdrożyć skuteczne strategie zarządzania kosztami. Takie podejście pozwoli znaleźć oszczędności, dzięki którym procesów rekrutacyjnych nie trzeba będzie zamrażać.

W czasie kryzysu pomocny będzie przegląd strategii biznesowej. Kryzys warto potraktować jako okazję do przemyślenia strategii biznesowej. Firmy powinny zastanowić się, czy ich obecny model biznesowy jest nadal efektywny i jakie zmiany mogą wprowadzić, aby lepiej dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych.

Kolejnym rozwiązaniem jest wreszcie zatrudnienie, nowych, wykwalifikowanych pracowników. W czasach kryzysu, kluczowe jest utrzymanie wysokiego poziomu kompetencji obecnej kadry. Jeśli nie jest to możliwe, dobrą strategią jest wprowadzenie do struktur nowych pracowników, którzy dzięki swojemu doświadczeniu i umiejętnościom mogą wprowadzić wiele dobrego do przedsiębiorstwa pogrążonego w kryzysie.

W czasie kryzysu może się okazać pomocna współpraca z partnerami. Przedsiębiorstwa, przeżywające trudności mogą poszukać partnerów, z którymi mogą współpracować w celu uzyskania synergii i osiągnięcia wspólnych korzyści. Współpraca może obejmować wspólne projekty, dzielenie się zasobami czy nawet konsolidację w celu utrzymania stabilności rynkowej.

Firmy będące w kryzysie powinny zwrócić uwagę na różne elastyczne formy zatrudnienia, jakie reguluje kodeks pracy. Mowa tutaj o pracy zdalnej, która jest powszechna w Polsce od ponad 2. lat, umowach o dzieło czy umowach, pozwalających na współpracę z freelancerami. Wprowadzenie elastyczniejszych form zatrudnienia może pomóc firmom w optymalizacji kosztów i utrzymaniu konkurencyjności, jednocześnie umożliwiając zatrudnianie nowych pracowników.

Jak już wspominaliśmy, kryzys może być wywołany działalnością firm konkurencyjnych. Dlatego pogrążone w kryzysie powinny monitorować zmiany w swoim otoczeniu i dostosowywać się do nich, aby pozostać konkurencyjne.

Jak widać, firmy mogą podjąć zatem wiele działań. W kontekście powyższych możliwości decyzja o zamrożeniu rekrutacji nie jest najlepszym wyborem. Oczywiście może przynieść krótkotrwałe oszczędności, ale jej długoterminowe skutki mogą okazać się szkodliwe dla przedsiębiorstwa.

Zamiast decydować się na wstrzymanie rekrutacji, lepiej postaw na współpracę z renomowaną agencją rekrutacyjną. W Landoor Consulting organizujemy profesjonalne procesy rekrutacyjne, dzięki którym nasi klienci mają szansę zatrudnić najlepszych fachowców w swojej dziedzinie na rynku pracy. Chcesz poznać więcej szczegółów? Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Related Blogs

Podziel się z nami swoją opinią