Czy coaching ma dzisiaj sens, kiedy tak wielu ludzi jest w stanie przeddepresyjnym?

Blog Landoor (1)
0

Skutki pandemii wywołanej wirusem covid-19, rosnąca inflacja, współczesne życie przepełnione stresem i wyścigiem z czasem – między innymi te czynniki sprawiają, że wiele osób zmaga się dzisiaj z obniżonym nastrojem. Taka sytuacja wymusza konieczność odpowiedzenia na pytania: czy coaching ma sens, gdy pracownicy mają dosyć ciągłego wytyczania celów, czy mentoring jest lekarstwem na wszechobecną panującą depresję? W tym artykule odpowiemy na te pytania, a także przedstawimy argumenty, dlaczego mentoring może być lepszym rozwiązaniem, niż coaching dla osób, będących na granicy, za którą jest już tylko depresja lub wypalenie zawodowe. Zapraszamy do lektury.

Jaka jest różnica między coachingiem a mentoringiem?

Coaching to metoda ukierunkowana na rozwijanie umiejętności, a także identyfikowanie i realizowanie celów zawodowych. Trener (ang. Coach) pomaga podopiecznemu zidentyfikować jego cele i możliwości, aby wydobyć z niego jak największy potencjał. Coaching sprawdza się przede wszystkim w pracy z osobami, które są zorientowane na ciągły rozwój.

Mentoring natomiast to proces, w którym osoba o większym doświadczeniu zawodowym oraz szczególnych umiejętnościach tzw. Mentor przekazuje swoją wiedzę, umiejętności i wsparcie mniej doświadczonej osobie tzw. Mentee. W przeciwieństwie do coachingu, osoba będąca mentorem skupia się na budowaniu relacji, której celem jest rozwój osobisty i zawodowy swojego podopiecznego.

Dlaczego mentoring jest lepszym rozwiązaniem niż coaching dla pracowników, którzy mają obniżony nastrój?

Długotrwałe przygnębienie, dotykające pracownika, wymaga przyjęcia przez pracodawcę odpowiedniej strategii. Chociaż może się wydawać, że coaching to świetne rozwiązane, to w rzeczywistości wprowadzenie jednak takiej metody może przynieść więcej szkody, niż pożytku. Dlaczego?

Pobudzanie do działania i ujawnianie możliwości jednostki może być zbyt obciążające dla kogoś, kto zmaga się z obniżonym nastrojem. Wszystko z powodu tego, że coaching zmusza do stawiania kolejnych celów, co może prowadzić do uczucia przytłoczenia i przyspieszyć dalszy spadek samopoczucia u osób, będących w kryzysie.

Osoba o obniżonym nastroju natomiast poszukuje wsparcia i zrozumienia, a nie wytyczania kolejnych celów. Ta kwestia sprawia, że dochodzimy do kolejnego powodu, dlaczego coaching może okazać się niepomocny.

Mianowicie w ramach coachingu, osoba stawia sobie ambitne cele, które mają motywować ją do rozwoju. Jednak dla osoby będącej w kryzysie, niespełnienie tych celów może prowadzić do poczucia porażki, wpływając negatywnie na jej zdrowie psychiczne.

Kolejnym powodem, który pozwala odrzucić coaching jako metodę odpowiednią dla osób borykających z negatywnymi emocjami jest to, że zazwyczaj wymaga ona dużej samodyscypliny i pracy nad sobą. Niestety może to być trudne, a wręcz niewykonalne dla osób o obniżonym samopoczuciu, które zmagają się z brakiem energii i zainteresowania sprawami życia codziennego.

Co więcej, osoby z obniżonym nastrojem często mają trudności z koncentracją i motywacją. Biorąc pod uwagę jeden z filarów coachingu, czyli stawianie nacisku na  samodzielną realizację zadań, może być dla nich dodatkowym obciążeniem, powodując tym samym pogorszenie ich stanu emocjonalnego.

W kontekście powyższych argumentów mentoring jest w tej sytuacji znacznie lepszym rozwiązaniem, ponieważ skupia się na budowaniu relacji opartej na wsparciu emocjonalnym i zrozumieniu. Dzięki temu osoba będąca w kryzysie przestaje czuć samotność i ma poczucie zrozumienia, które bezpośrednio pomaga w łagodzeniu objawów depresji.

Chociaż zarówno Coach, jak i Mentor w założeniu powinni stanowić źródło wiedzy i doświadczenia, to wyłącznie mentor oferuje wsparcie emocjonalne. Takie podejście może pomóc osobie o obniżonym nastroju odnaleźć się w obecnej sytuacji, zrozumieć swoje uczucia oraz nauczyć radzenia sobie z nimi, a także zidentyfikować przyczyny problemów – wszystko to może prowadzić koniec końców do zmniejszenia poziomu stresu i poprawy samopoczucia.

W przeciwieństwie do coachingu, to mentoring daje możliwość dostosowania tempa i intensywności pracy nad rozwojem do indywidualnych potrzeb osoby, znajdujących się na granicy depresji, co może pomóc jej w stopniowym odzyskiwaniu równowagi emocjonalnej.

Podsumowując, w czasach, gdy wiele osób zmaga się ze stanem przeddepresyjnym, mentoring pod wieloma względami jest lepszym rozwiązaniem, niż coaching. Wsparcie ze strony doświadczonych mentorów, a także dbałość o zdrowie psychiczne pracowników, może przynieść wymierne korzyści zarówno dla nich samych, jak i dla firmy. Warto zatem inwestować w usługi renomowanych agencji, zajmujących się mentoringiem oraz dbać o stworzenie przyjaznej atmosfery w miejscu pracy.

Jak firmy mogą wspierać pracowników, którzy są w kryzysie?

Firmy powinny inwestować w usługi wyspecjalizowanych i sprawdzonych agencji, które oferują mentoring jako metodę wsparcia dla pracowników o obniżonym nastroju. Eksperymenty z coachingiem mogą być zbyt kosztowne oraz ryzykowne, zwłaszcza gdy na szali znajduje się przecież zdrowie psychiczne, a także przyszłość pracowników.

Wykwalifikowani mentorzy, dzięki stosowaniu specjalnych metod, swojemu doświadczeniu i umiejętnościom interpersonalnym mogą zidentyfikować problemy pracowników oraz pomóc im odnaleźć się w trudnej sytuacji psychicznej i ją poprawić. Takie efekty współpracy osób o obniżonym nastroju mogą z kolei prowadzić do zwiększenia efektywności w pracy.

Firmy powinny również wdrażać rozwiązania, mające na celu promowanie zdrowia psychicznego i zapewniające dobre warunki pracy dla pracowników. Świetnym przykładem może być organizacja warsztatów w miejscu pracy, dotyczących radzenia sobie ze stresem, wprowadzenie do regulaminu firmy elastycznych godzin pracy czy wprowadzenie możliwości pełnienia obowiązków w sposób zdalny (tzw. home office).

Nie sposób również nie zwrócić uwagi na aspekt kultury organizacyjnej firmy. Tworzenie miejsca pracy, charakteryzującego się atmosferą „otwartości”, w którym pracownicy będą mogli swobodnie wyrażać swoje emocje, potrzeby, problemy prywatne i zawodowe, może w znaczący sposób przyczynić się do poprawy ich samopoczucia i zdrowia psychicznego.

 

Jesteś osobą, która boryka się z obniżonym nastrojem lub znasz kogoś, kto boryka się z tym problemem? Bez względu na szczegóły, koniecznie skorzystaj z usług profesjonalnego mentora. W Landoor Consulting zajmujemy się od wielu lat mentoringiem. Dzięki naszemu wsparciu, stosowaniu wyłącznie najlepszych metod oraz doświadczeniu w tym zawodzie pomogliśmy już tysiącom pracowników i pracodawców. Chcesz poznać szczegóły? Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Related Blogs

Podziel się z nami swoją opinią