Blog

... czyli kilka słów o rynku pracy

Rozmowa rekrutacyjna – O co pytają rekruterzy?

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej rekruter zadaje różne pytania, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób Twoje wykształcenie, doświadczenie zawodowe, osobowość oraz kompetencje odnoszą się do stanowiska, które chce obsadzić.  

0 komentarz

Rozmowa kwalifikacyjna – jak się przygotować?

Rozmowę kwalifikacyjną można uznać za okazję do „sprzedania się” potencjalnemu pracodawcy. Przygotowanie do niej wymaga znacznie większego wysiłku niż tylko znalezienie w Google listy typowych pytań zadawanych w trakcie rozmowy rekrutacyjnej.

0 komentarz

Jak mówić o swoich słabych stronach na rozmowie kwalifikacyjnej?

Rozmowa kwalifikacyjna wymaga od kandydata gruntownego przygotowania się. Warto zrobić rachunek sumienia i podsumować wszelkie umiejętności, które mogą być przydatne z punktu widzenia stanowiska pracy, na które aplikujemy. Trzeba być jednak przygotowanym na to, że rekruterzy będą pytać nie tylko o nasze mocne, ale także słabe strony. Jak opowiadać o wadach na rozmowie kwalifikacyjnej? Jakie są przykłady słabych stron pracownika? 

0 komentarz

Upomnienie, a nagana – stosowanie kar pracowniczych

Otrzymanie kary pracowniczej może pokrzyżować ambitne plany związane z rozwojem zawodowym i awansem. Konsekwencje mogą być tym bardziej poważne, im większego przewinienia dopuści się pracownik. Pojawiają się wątpliwości, czy to piętno będzie wisieć nad nami już na zawsze. Co na temat kar pracowniczych mówi Kodeks pracy? Jakie są rodzaje kar pracowniczych: kiedy nagana, a kiedy upomnienie? Czy pracownikowi przysługuje odwołanie od kary nagany? 

 

0 komentarz

10 najlepszych książek dla menedżerów i liderów

Awans na stanowisko menedżera to często przełomowy punkt w karierze. To czas, kiedy w mniejszym stopniu sięgamy po wiedzę merytoryczną i ekspertyzę wypracowaną przez lata, a musimy zmierzyć się z bardziej „miękkimi” aspektami zarządzania. Niezastąpiona na tym etapie staje się wiedza o zarządzaniu ludźmi, budowania strategii, a nawet psychologiczna. Jak przygotować się do pełnienia roli menedżera? W jaki sposób uzupełnić wiedzę, która może zadecydować o tym, czy sprawdzimy się w nowej roli? 

0 komentarz