Blog

... czyli kilka słów o rynku pracy

Kompetencje miękkie i twarde na przykładach

Rynek pracy zmienia się bardzo dynamicznie i czasem wręcz w sposób brutalny weryfikuje popyt na określone kompetencje. Coraz częściej słyszymy, że osoby mające przed sobą ścieżkę wyższej edukacji będą wykonywać takie zawody, które obecnie jeszcze nie istnieją.

0 komentarz

Praca po budownictwie – perspektywy i zarobki

Wybór zawodu to odpowiedzialna decyzja, która może rzutować na całe życie. I choć możliwość przekwalifikowania się i zmiany ścieżki kariery jest praktykowana coraz częściej, osoby stojące przed wyborem kierunku studiów, chcą w sposób świadomy podjąć tą decyzję.

0 komentarz

Rekrutacja ukryta — czym jest i jak się do niej przygotować?

Dlaczego pracodawcy ukrywają swoje dane przed kandydatami? W tym artykule wyjaśniamy, na czym polega niejawna rekrutacja i czy warto brać w niej udział.

0 komentarz

Czym jest wywiad kompetencyjny i jak się do niego przygotować?

Rekrutacja może zostać uznana za udaną, jeśli kandydat wpisze się w potrzeby organizacji i sam będzie czerpał satysfakcję z wykonywanej pracy. Szanse na to zwiększa zastosowanie odpowiednich narzędzi rekrutacyjnych, w tym wywiadu kompetencyjnego. Czy jest wywiad kompetencyjny? Jakie ma zalety? Jak się do niego przygotować? 

0 komentarz

Testy psychometryczne – na czym polegają?

Testy psychometryczne to dowód na to, że psychologia w biznesie odgrywa coraz większą rolę. Polegają na obiektywnym pomiarze próbki zachowania kandydata. Na tej podstawie wyciągane są wnioski, jak dana osoba będzie zachowywać się w realnych sytuacjach. 

0 komentarz