Blog

... czyli kilka słów o rynku pracy

Cechy dobrego managera – zostań skutecznym liderem

Jakość kierownictwa ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania całej firmy. Managerowie swoim stylem zarządzania kreują kulturę organizacyjną, która bezpośrednio przekłada się na motywację do pracy, zaangażowanie pracowników, efektywność operacyjną i finansową przedsiębiorstwa.

0 komentarz

Kompetencje miękkie i twarde na przykładach

Rynek pracy zmienia się bardzo dynamicznie i czasem wręcz w sposób brutalny weryfikuje popyt na określone kompetencje. Coraz częściej słyszymy, że osoby mające przed sobą ścieżkę wyższej edukacji będą wykonywać takie zawody, które obecnie jeszcze nie istnieją.

0 komentarz

Praca po budownictwie – perspektywy i zarobki

Wybór zawodu to odpowiedzialna decyzja, która może rzutować na całe życie. I choć możliwość przekwalifikowania się i zmiany ścieżki kariery jest praktykowana coraz częściej, osoby stojące przed wyborem kierunku studiów, chcą w sposób świadomy podjąć tą decyzję.

0 komentarz

Rekrutacja ukryta — czym jest i jak się do niej przygotować?

Dlaczego pracodawcy ukrywają swoje dane przed kandydatami? W tym artykule wyjaśniamy, na czym polega niejawna rekrutacja i czy warto brać w niej udział.

0 komentarz

Czym jest wywiad kompetencyjny i jak się do niego przygotować?

Rekrutacja może zostać uznana za udaną, jeśli kandydat wpisze się w potrzeby organizacji i sam będzie czerpał satysfakcję z wykonywanej pracy. Szanse na to zwiększa zastosowanie odpowiednich narzędzi rekrutacyjnych, w tym wywiadu kompetencyjnego. Czy jest wywiad kompetencyjny? Jakie ma zalety? Jak się do niego przygotować? 

0 komentarz