Blog

... czyli kilka słów o rynku pracy

Upomnienie, a nagana – stosowanie kar pracowniczych

Otrzymanie kary pracowniczej może pokrzyżować ambitne plany związane z rozwojem zawodowym i awansem. Konsekwencje mogą być tym bardziej poważne, im większego przewinienia dopuści się pracownik. Pojawiają się wątpliwości, czy to piętno będzie wisieć nad nami już na zawsze. Co na temat kar pracowniczych mówi Kodeks pracy? Jakie są rodzaje kar pracowniczych: kiedy nagana, a kiedy upomnienie? Czy pracownikowi przysługuje odwołanie od kary nagany? 

 

0 komentarz

10 najlepszych książek dla menedżerów i liderów

Awans na stanowisko menedżera to często przełomowy punkt w karierze. To czas, kiedy w mniejszym stopniu sięgamy po wiedzę merytoryczną i ekspertyzę wypracowaną przez lata, a musimy zmierzyć się z bardziej „miękkimi” aspektami zarządzania. Niezastąpiona na tym etapie staje się wiedza o zarządzaniu ludźmi, budowania strategii, a nawet psychologiczna. Jak przygotować się do pełnienia roli menedżera? W jaki sposób uzupełnić wiedzę, która może zadecydować o tym, czy sprawdzimy się w nowej roli? 

0 komentarz

Cechy dobrego managera – zostań skutecznym liderem

Jakość kierownictwa ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania całej firmy. Managerowie swoim stylem zarządzania kreują kulturę organizacyjną, która bezpośrednio przekłada się na motywację do pracy, zaangażowanie pracowników, efektywność operacyjną i finansową przedsiębiorstwa.

0 komentarz

Kompetencje miękkie i twarde na przykładach

Rynek pracy zmienia się bardzo dynamicznie i czasem wręcz w sposób brutalny weryfikuje popyt na określone kompetencje. Coraz częściej słyszymy, że osoby mające przed sobą ścieżkę wyższej edukacji będą wykonywać takie zawody, które obecnie jeszcze nie istnieją.

0 komentarz

Praca po budownictwie – perspektywy i zarobki

Wybór zawodu to odpowiedzialna decyzja, która może rzutować na całe życie. I choć możliwość przekwalifikowania się i zmiany ścieżki kariery jest praktykowana coraz częściej, osoby stojące przed wyborem kierunku studiów, chcą w sposób świadomy podjąć tą decyzję.

0 komentarz